[Αρχαία] Βοήθεια στην κλίση του παρατατικού, του παρακειμένου και του αορίστου

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
 • Να συμπληρώσετε τον παρατατικό και τον αόριστο των ρημάτων, στο πρόσωπο που σας δίνονται τα ρήματα:
 • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
  ΑΟΡΙΣΤΟΣ
  τοξεύεις
  παύετεἐπαύετεἐπαύσατε
  καλύπτομεν
  ὁπλίζειωπλιζεωπλισεν
  ἁλιεύουσινηλίευσαν
  πιστεύω
  ῥίπτουσινἔρριπτον
  ψεύδετε
  πράττειἔπραττεἔπραξε
  άτιμάζωητίμασα

 • Να κλίνετε τον αόριστο του ρηματος: άναγκάζω ΣΟΣ Ας ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΕΠΕΙΓΟΝ!!!!!!!!!!!
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Τοξεύεις-> ετόξευες, ετόξευσας

παύετε-> επαύετε, επαύσατε

καλύπτομεν -> εκαλύπτομεν, εκαλύψαμεν

οπλίζει-> ώπλιζε, ώπλισε

αλιεύουσιν-> ηλίευον, ηλίευσαν

πιστεύω-> επίστευον, επίστευσα

ρίπτουσιν-> έρριπτον, έρριψαν

ψεύδετε->εψεύδετε, εψεύσατε

πράττει-> έπραττε, έπραξε

ατιμάζω-> ητίμαζον, ητίμασα


ηνάγκασα
ηνάγκασας
ηνάγκασε
ηναγκάσαμεν
ηναγκάσατε
ηνάγκασαν

Μην ξεχάσεις να βάλεις τα πνεύματα!
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
Τοξεύεις-> ετόξευες, ετόξευσας

παύετε-> επαύετε, επαύσατε

καλύπτομεν -> εκαλύπτομεν, εκαλύψαμεν

οπλίζει-> ώπλιζε, ώπλισε

αλιεύουσιν-> ηλίευον, ηλίευσαν

πιστεύω-> επίστευον, επίστευσα

ρίπτουσιν-> έρριπτον, έρριψαν

ψεύδετε->εψεύδετε, εψεύσατε

πράττει-> έπραττε, έπραξε

ατιμάζω-> ητίμαζον, ητίμασα


ηνάγκασα
ηνάγκασας
ηνάγκασε
ηναγκάσαμεν
ηναγκάσατε
ηνάγκασαν

Μην ξεχάσεις να βάλεις τα πνεύματα!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Τοξεύεις-> ετόξευες, ετόξευσας

παύετε-> επαύετε, επαύσατε

καλύπτομεν -> εκαλύπτομεν, εκαλύψαμεν

οπλίζει-> ώπλιζε, ώπλισε

αλιεύουσιν-> ηλίευον, ηλίευσαν

πιστεύω-> επίστευον, επίστευσα

ρίπτουσιν-> έρριπτον, έρριψαν

ψεύδετε->εψεύδετε, εψεύσατε

πράττει-> έπραττε, έπραξε

ατιμάζω-> ητίμαζον, ητίμασα


ηνάγκασα
ηνάγκασας
ηνάγκασε
ηναγκάσαμεν
ηναγκάσατε
ηνάγκασαν

Μην ξεχάσεις να βάλεις τα πνεύματα!

Μήπως μπορείτε να μου το διορθώσετε και να μου βρείτε τυχόν λάθη που ίσως έχω κάνει????please


 • Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο παρατατικού του ρήματος εἰμί:

 • α. Ὁ Ἀριστείδης δίκαιος ___ἦν___________ .

 • β. Ἰατρὸς ____ _ἦν________ ἄτεχνος (= χωρίς γνώση της τέχνης του, αδαής).

 • γ. Ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ καλαὶ _____ἦσαν________ .

 • δ. Ἐγὼ σύμβουλος ἀγαθὸς __ __ἦ_________ ὑμῖν.

 • ε. Ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως οὗτος _____ἦν _________ .
 • Ζητάει μόνο τον παρατατικό, κι όχι ενεστώτα.

 • Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους αντίστοιχους χρόνους των ρημάτων που σας δίνονται:

  • ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
  • ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
  • ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
  • ἀγοράζεις
  ἠγόραζες
  • ἀγοράσεις
  • διώκει
  • ἐδίωκε
  • διώξει
  • κόπτετε
  • ἔκόπτετε
  • Κόψετε
  • Παύουσιν
  • ἔπαυον
  • παύσουσιν
  • Τρέπομεν
  • ἐτρέπομεν
  • τρέψομεν
  • γυμνάζεις
  • ἐγύμναζες
  • γυμνάσεις
  πείθουσιν
  • ἔπειθον
  • Πείσουσιν
  • Πλήττει
  • ἔπληττε
  • πλήξει
  • ἀρπάζομεν
  • ἠρπάζομεν
  • ἁρπάσομεν
  • στρέφετε
  • ἐστρέφετε
  • στρέψετε


  • Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον παρατατικό των ρημάτων:α. Ὁ στρατηγὸς ____ κήρυττε ______________ (κηρύττει) τὸν πόλεμον .
   β. Αἱ μυροφόροι μύρον ______ ἔφερον____________ (φέρω).
   γ. Οἱ πολέμιοι τὴν αὑτῶν δύναμιν _____ ἤθροιζον _____________ (ἀθροίζω).
   δ. Κῦρος _____κέλευε_____________ (κελεύω) τοὺς στρατιώτας μάχεσθαι.
   ε. Σὺ ______ εφύλασσες ____________ (φυλάττω) τὴν τῶν νόμων τάξιν.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Στην 1η άσκηση είναι σωστά απλώς στο (δ) βάλε η και ην.

Η άσκηση με τον πίνακα είναι σωστή.

Στην 3η άσκηση με τα κενά

α) εκήρυττε
δ) εκέλευε
ε) εφύλαττες ή εφύλασσες που το έχεις, είναι σωστά και τα δύο.
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
Στην 1η άσκηση είναι σωστά απλώς στο (δ) βάλε η και ην.

Η άσκηση με τον πίνακα είναι σωστή.

Στην 3η άσκηση με τα κενά

α) εκήρυττε
δ) εκέλευε
ε) εφύλαττες ή εφύλασσες που το έχεις, είναι σωστά και τα δύο.
τελεια!!!! ευχαριστώ παααρα πολύ!!!:) :) :)
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει στα αρχαία? Να κλίνω τα ρήματα πλέκω,βουλεύω και αλιεύω στον Παρακείμενο.
Επίσης, θέλω τον ά ενικό του παρακειμένου: τοξεύω, ατιμάζω, στρατεύω, θύω, πράττω, φυτεύω, ελπίζω, ρίπτω.
Ακόμα, να μεταφέρω στο ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο τα ρήματα: καλύπτεις, ονομάζετε, βλάπτομεν, τάττει, φύω, άρχουσιν
 

Σκεπτικιστής

Member

Ο Σκεπτικιστής αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 49 μηνύματα.
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει στα αρχαία? Να κλίνω τα ρήματα πλέκω,βουλεύω και αλιεύω στον Παρακείμενο.
Επίσης, θέλω τον ά ενικό του παρακειμένου: τοξεύω, ατιμάζω, στρατεύω, θύω, πράττω, φυτεύω, ελπίζω, ρίπτω.
Ακόμα, να μεταφέρω στο ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο τα ρήματα: καλύπτεις, ονομάζετε, βλάπτομεν, τάττει, φύω, άρχουσιν
α) πλέκω – πέπλεχα (και σπανιότατα πέπλοχα), βουλεύω – βεβούλευκα, ἁλιεύω – ἡλίευκα
β) τοξεύω – τετόξευκα, ἀτίμαζω – ἠτίμακα, στρατεύω – ἐστράτευκα, θύω – τέθυκα, πράττω – πέπραχα, φυτεύω – πεφύτευκα, ἐλπίζω – ἤλπικα, ῥίπτω – ἔρριφα
γ) καλύπτεις – κεκάλυφας, ὀνομάζετε – ὠνομάκατε, βλάπτομεν – βεβλάφαμεν, τάττ(σσ)ει – τέταχε, φύω – πέφυκα, ἄρχουσιν – ἤρχασιν


Ορισμένοι ρηματικοί τύποι δεν είναι δόκιμοι στην αττική διάλεκτο. Επιπλέον, οι καταλήξεις του ενεργητικού παρακειμένου βρίσκονται στη γραμματική. Εσύ θα προσαρμόσεις τους τύπους.

* Το ρήμα ἁρπάζω δασύνεται.
* Το ρήμα ἀθροίζω απαντά και με δασεία.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
α) πλέκω – πέπλεχα (και σπανιότατα πέπλοχα), βουλεύω – βεβούλευκα, ἁλιεύω – ἡλίευκα
β) τοξεύω – τετόξευκα, ἀτίμαζω – ἠτίμακα, στρατεύω – ἐστράτευκα, θύω – τέθυκα, πράττω – πέπραχα, φυτεύω – πεφύτευκα, ἐλπίζω – ἤλπικα, ῥίπτω – ἔρριφα
γ) καλύπτεις – κεκάλυφας, ὀνομάζετε – ὠνομάκατε, βλάπτομεν – βεβλάφαμεν, τάττ(σσ)ει – τέταχε, φύω – πέφυκα, ἄρχουσιν – ἤρχασιν


Ορισμένοι ρηματικοί τύποι δεν είναι δόκιμοι στην αττική διάλεκτο. Επιπλέον, οι καταλήξεις του ενεργητικού παρακειμένου βρίσκονται στη γραμματική. Εσύ θα προσαρμόσεις τους τύπους.

* Το ρήμα ἁρπάζω δασύνεται.
* Το ρήμα ἀθροίζω απαντά και με δασεία.
Σ'ευχαριστω πολύ!!!!!!!!!!!!
Μήπως σου είναι εύκολο να μου πεις πως κλίνονται τα ρήματα και στους 6 βαθμούς, σε όλα τα πρόσωπα δηλαδή βουλεύω, πλέκω και αλιεύω....
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Να 'σαι καλά, τι εννοείς στους 6 βαθμούς;
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Σε ποιον χρόνο ;
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Βεβούλευκα
Βεβούλευκας
βεβούλευκε
βεβουλεύκαμεν
βεβουλεύκατε
βεβουλεύκασι(ν)

πέπλεχα
πέπλεχας
πέπλεχε
πεπλέχαμεν
πεπλέχατε
πεπλέχασι(ν)

ηλίευκα
ηλίευκας
ηλίευκε
ηλιεύκαμεν
ηλιεύκατε
ηλιεύκασι(ν)
*Το πνεύμα μην ξεχάσεις στο η του ηλίευκα..
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
Βεβούλευκα
Βεβούλευκας
βεβούλευκε
βεβουλεύκαμεν
βεβουλεύκατε
βεβουλεύκασι(ν)

πέπλεχα
πέπλεχας
πέπλεχε
πεπλέχαμεν
πεπλέχατε
πεπλέχασι(ν)

ηλίευκα
ηλίευκας
ηλίευκε
ηλιεύκαμεν
ηλιεύκατε
ηλιεύκασι(ν)
*Το πνεύμα μην ξεχάσεις στο η του ηλίευκα..
ευχαριστωωω!!! έχω και στην ιστορία κάτι ασκήσεις ακόμα.. αν μπορείς δες τις...:)
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,404 μηνύματα.
Ανέβασέ τες και εκείνες να τις δω :)
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 132 μηνύματα.

Serotonin

Member

Η Χαρά αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 67 μηνύματα.
Χωρίς παρεξήγηση εννοείται, αλλά αν σου λύνουν τις ασκήσεις, εσύ πως θα μάθεις τις κλίσεις των ρημάτων; :)
 

Scholar

New member

Ο Scholar αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 14 μηνύματα.
Συμφωνώ με το μέλος Serotonin (Χαρά). Γεωργία, ο καλύτερος τρόπος είναι να μάθεις τους μηχανισμούς με τους οποίους σχηματίζονται οι χρόνοι, ώστε να μπορείς ανά πάσα στιγμή να τους σχηματίζεις και η ίδια, όποιο ρήμα κι αν σου δώσουν. Αυτό βέβαια απαιτεί χρόνο, επαναλήψεις και επανειλημμένες ασκήσεις.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top