Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
01-15-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-15-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-13-2022 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικό bot
01-13-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-13-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-12-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-12-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-12-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-12-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-12-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Top