ελεύθερος χρόνος

  1. Scandal

    Βοήθεια/Απορίες στην Άλγεβρα

    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως βρίσκουμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης ; Απλές περιπτώσεις όπως η: f(x) = 4/x+1 +5 καταλαβαίνω πως να τη βρώ, αλλά σε άλλες όχι, όπως: f(x)= [ρίζα] χ+2 ------------------------> A= [-2 , +oo ) f(x)= [ρίζα] 3x-1 ------------------------>...
  2. bunny217

    Μαθητές και ελεύθερος χρόνος

    Βρήκα μια έρευνα που είχε γίνει για τους μαθητές πως παιρνούν στο σπίτι τον ελεύθερο χρόνο τους, αναφερόταν κυρίως σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Σκέφτηκα λοιπόν αν είναι ίδια τα ποσοστά της έρευνας με εμάς εδώ. Ψηφίστε λοιπόν μαθητές πως περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας και οι υπόλοιποι πως...
Top