Μαθήματα Επιλογής

Το forum αυτό προσφέρεται για συζητήσεις και απορίες γύρω από τα μαθήματα επιλογής: 1. Β’ Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 3. Ελεύθερο Σχέδιο 4. Γραμμικό Σχέδιο 5. Ιστορία της Τέχνης
Top