Συνέντευξη από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Kρήτης

e-steki.gr

The site

Ο e-steki.gr αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 14 ετών και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 85 μηνύματα.
Σε μια αντικειμενικά δύσκολη περίοδο, οι μαθητές απορούν αλλά και αγωνιούν για το μηχανογραφικό, τις διαθέσιμες επιλογές αλλά και το ίδιο τους το μέλλον. Η μεγαλύτερη διαδικτυακή Ελληνική κοινότητα μαθητών, το iSchool ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμβάλει τουλάχιστον στο κομμάτι της άρτιας πληροφόρησης και δομημένης παρουσίασης των διαθέσιμων επιλογών. Έτσι οργανώθηκε μια σειρά από συνεντεύξεις με σκοπό την παρουσίαση του κάθε τμήματος πέρα από τα στενά όρια της επιγραμματικής παράθεσης προγραμμάτων σπουδών και άλλων δελτίων τύπων.

Πρώτη μας ανταπόκριση ήταν από τμήμα ψυχολογία τους πανεπιστήμιου Κρήτης. Στις ερωτήσεις μας απάντησε ο Ευάγγελος Καραδήμας, αναπληρωτής καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος, ο όποιος από τον Ιούνιο του 2004 υπηρετεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής στην ψυχολογία της υγείας και στην συνέχεια, από το 2012 μέχρι και σήμερα, ως Πρόεδρος.

Το Τμήμα αυτό καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της Ψυχολογίας και παρέχει σπουδές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ενώ ταυτόχρονα έχει εμφανή παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας και της παγκόσμιας κοινότητας. Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο. Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια. (Συνέβαλε σε αυτό με τις ενέργειες της η αείμνηστος Ρεθεμνιώτισσα ψυχολόγος κ. Μ. Χουρδάκη, επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος). Αρχικά το Τμήμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης του Ρεθύμνου, στεγάστηκε σε κάποιο σχολικό συγκρότημα. Έπειτα μεταφέρθηκε στην νέα Πανεπιστημιούπολη, στον όποιο συγκεντρώνονται κατά βάση τόσο οι εκπαιδευτικές όσο και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Από το 2004 το Τμήμα χαρακτηρίζεται ως αυτοδύναμο διοικητικά.

Τι πιστεύετε για τη δομή του ελληνικού πανεπιστημίου; Συμβαδίζει η δομή του με τη δομή ενός σύγχρονου διεθνώς ακαδημαϊκά αναγνωρισμένου πανεπιστημίου; Χρειάζονται να γίνουν αλλαγές;
Πάντα χρειάζονται οι κατάλληλες αλλαγές. Ως ζωντανός οργανισμός, το κάθε Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αναπροσαρμόζει τη δομή και τη λειτουργία του ανάλογα των επιστημονικών αλλαγών που σημειώνονται, όπως και ανάλογα των κοινωνικών απαιτήσεων και των αναγκών που υπάρχουν. Έτσι, ενώ το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει σταθερές αρχές και σκοπό, όπως είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της επιστήμης και η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, οι τρόποι που θα το επιτύχει αυτό αλλά και οι επιμέρους στόχοι ποικίλουν από εποχή σε εποχή.

Τα Πανεπιστήμια στην χώρα μας χρειάζονται αλλαγές. Αν ο στόχος είναι να καταστούν πραγματικά σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες ακαδημαϊκές δομές, οι αλλαγές θα πρέπει να είναι πολύ-επίπεδες. Δεν είναι εδώ ο χώρος για να μιλήσουμε εκτενώς για αυτές, αλλά ενδεικτικά αναφέρω την ανάγκη για ουσιαστική χρηματοδότηση, πραγματική αυτονομία, παροχή κινήτρων στους διδάσκοντες για βελτίωση του έργου τους, ουσιαστική αξιολόγηση του προσφερόμενου έργου και ανάπτυξη μιας διαδικασίας βελτίωσης των σημείων που η αξιολόγηση δείχνει ως προβληματικά, βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων/φοιτούντων που είναι μια από τις χειρότερες στον αναπτυγμένο κόσμο κ.ά.

Ποια κατεύθυνση οφείλει να ακολουθήσει ένας ενδεχόμενος ανασχεδιασμός πανεπιστημίου; Ποιοί τομείς χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής;
Νομίζω ότι τα σημεία στα οποία αναφέρθηκα παραπάνω είναι εκείνα που χρήζουν προσοχής. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τα όργανα της ελληνικής πολιτείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν ξεκάθαρους στόχους, να προσδιορίσουν τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων αυτών, να ορίσουν τρόπους ελέγχου της προόδου και διόρθωσης των αστοχιών ή επιβράβευσης των επιτυχιών.

Μιλήστε μας λίγο για το "Σχέδιο Αθηνά" (π.χ. θετικά - αρνητικά)
Ζητάτε μια αξιολόγηση ενός προγράμματος που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί ή έχει υλοποιηθεί μόνο κατά μέρος. Ξέρετε αυτό είναι ένα πρόβλημα που το απαντούμε συχνά. Κρίνουμε, θετικά ή αρνητικά, κάτι απομονωμένα στη βάση των προσωπικών επιθυμιών, κινήτρων και γνώσεων. Για να πούμε εάν το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως και κάθε παρόμοιο, είναι επιτυχημένο χρειάζεται μια διαδικασία. Την περιέγραψα ήδη: τα όργανα της ελληνικής πολιτείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αναπτύξουν ξεκάθαρους στόχους, να προσδιορίσουν τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων αυτών, να ορίσουν τρόπους ελέγχου της προόδου και διόρθωσης των αστοχιών ή επιβράβευσης των επιτυχιών. Έχουν γίνει όλα αυτά; Καλόν θα είναι να γίνουν και μετά να μιλήσουμε για επιτυχημένα και αποτυχημένα σχέδια. Χρειάζεται προσοχή και ευθύνη.

Ένα από τα μείζονα θέματα που ενέκυψαν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν αυτό των διοικητικών συμβουλίων των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ποιά η άποψή σας;
Σας επαναλαμβάνω ότι είπα στην αμέσως παραπάνω ερώτησή σας. Έγινε πολύ λόγος για τα διοικητικά συμβούλια, αλλά –τυπικό φοβάμαι των καιρών μας– ήταν λόγος αποσπασματικός και βασισμένος στο τι νομίζουμε. Οι αλλαγές για να είναι ουσιαστικές θα πρέπει να έχουν σαφείς και πραγματοποιήσιμους στόχους και ξεκάθαρα μέσα υλοποίησης των στόχων αυτών. Τα Συμβούλια Διοίκησης δεν είναι αυτομάτως ή εξ ορισμού καλά ή καλά. Θα πρέπει να κριθούν αν πετυχαίνουν ή όχι τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί ή θα καθοριστούν στον μέλλον. Εκ των προτέρων μόνο υποθέσεις μπορείς να κάνεις. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Κακό είναι να εκλαμβάνονται οι υποθέσεις ως βεβαιότητες.

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του φοιτητή στις λήψεις αποφάσεων;
Σε τι είδους «αποφάσεις» αναφέρεστε; Οι γενικές και ασαφείς ερωτήσεις δεν βοηθούν, καθώς τότε δεν απαντάμε στη βάση της πραγματικότητας, αλλά των προσδοκιών ή των πεποιθήσεών μας. Αυτό είναι καλό για κουβέντες μεταξύ φίλων, αλλά όχι αν θέλουμε να επιτύχουμε χρήσιμα για το κοινό συμφέρον αποτελέσματα.

Αρκετά τμήματα έχουν εκφράσει την επιθυμία να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
Σχεδόν πάντα, ο καθορισμός των εισακτέων στα ακαδημαϊκά τμήματα δεν έχει να κάνει ούτε με ακαδημαϊκές ανάγκες και δυνατότητες, ούτε με ανάγκες και δυνατότητες κοινωνικές ή και της «αγοράς». Ο καθορισμός των κριτηρίων αυτών θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του αριθμού των φοιτητών που θα πρέπει να εισάγονται σε κάθε Τμήμα.

Ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος του Λυκείου στην εισαγωγή μαθητών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ;
Κατά τη γνώμη μου, ο ελάχιστος δυνατός. Δεν είμαι όμως ειδικός στα Παιδαγωγικά, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Πολλά Ελληνικά Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Πως πιστεύετε ότι μπορούν να ληφθούν αυτά τα προβλήματα; Ποιες οι ενέργειές σας; Πώς θα εξασφαλίσετε πόρους;
Το προφανές: θα λυθούν με περισσότερους πόρους. Στο βαθμό που η ελληνική πολιτεία επιθυμεί τα πανεπιστήμια να συνεχίσουν να είναι δημόσια, θα πρέπει να φροντίσει και για την ουσιαστική χρηματοδότησή τους. Δεν παραγνωρίζει κανείς την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει και την ανάγκη να τεθούν προτεραιότητες. Τα πανεπιστήμια είναι εκείνα που εν πολλοίς καθορίζουν το επίπεδο μιας κοινωνίας όχι μόνο με όρους επιστημονικούς, αλλά και οικονομικούς. Δεν κομίζω γλαύκας, απλά το θυμίζω.

Πέρα όμως από την δημόσια χρηματοδότηση, χρειάζεται και τα μέλη ΔΕΠ να φροντίζουν για επιπλέον εξασφάλιση πόρων για να βελτιώνουν συνεχώς το έργο τους. Στο Τμήμα μας τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ έχουν, κατά καιρούς, επιτύχει μικρότερα ή μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης από δημόσιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστημονική τους επάρκεια και ικανότητα. Το ίδιο στοχεύουμε να κάνουμε και στο μέλλον.

Πιστεύετε ότι ενδεχόμενη επιβολή διδάκτρων θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του Ελληνικού Πανεπιστημίου;
Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω εγώ κάτι: Με ποιο στόχο και με ποιο τρόπο; Αν μου απαντήσετε, τότε θα μπορώ και εγώ να σας δώσω μια απάντηση. Αλλιώς, η απάντηση θα είναι… «μεταφυσική».

Ποιες οι ενέργειές σας με στόχο τη δημιουργία σχέσεων με πανεπιστήμια του εξωτερικού;
Τόσο το Τμήμα όσο και τα μέλη του έχουν σταθερές και μόνιμες συνεργασίες με πολλούς συναδέλφους του εξωτερικού. Να αναφέρω για παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή 5 μέλη του Τμήματος (σε σύνολο 16) μετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζονται σταθερά με ακαδημαϊκές δομές στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το Τμήμα μας επισκέπτονται συχνά, όπως και τώρα που μιλάμε, ξένοι συνάδελφοι για ερευνητικούς ή διδακτικούς σκοπούς. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι ενεργά μέλη διεθνών εταιρειών, μέλη των συντακτικών επιτροπών μεγάλων διεθνών περιοδικών, ενώ επισκέπτονται και συνεργάζονται με ιδρύματα του εξωτερικού. Στο Τμήμα μας πιστεύουμε ότι η «εξωστρέφεια» και οι διεθνείς συνεργασίες είναι εντελώς αναγκαίες για την προώθηση της επιστήμης και την καλύτερη εκπαίδευση των νέων επιστημόνων.

Έχετε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίας με διαφόρους φορείς (ακόμη επιχειρηματικούς ή ιδιωτικούς);
Ναι, αλλά μόνο με ερευνητικούς – ακαδημαϊκούς φορείς, ή με φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ., νοσοκομεία). Όχι σε επίπεδο επιχειρηματικών – ιδιωτικών πρωτοβουλιών ή σχημάτων.

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση ενός πανεπιστημίου;
Αυτό έχει να κάνει με τους στόχους που θα έχει το κάθε πανεπιστήμιο. Αν αυτοί είναι η προαγωγή της επιστήμης και η καλύτερη εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, τότε η χρηματοδότηση θα πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα στην έρευνα και στις καλύτερες υποδομές και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το ερώτημα είναι αν όντως αυτοί ορίζονται ως κύριοι στόχοι. Όχι σε επίπεδο λεκτικό ή προθέσεων. Εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι. Το θέμα είναι τι γίνεται στο επίπεδο της ζώσας πραγματικότητας, όπως αυτή την προσδιορίζει η ελληνική πολιτεία και η υφιστάμενη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Μιλήστε μας για το Πρόγραμμα Σπουδών σας; Σε ποιούς τομείς είναι καινοτόμο; Πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών σας ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματός σας αλλά και σε αυτούς αντίστοιχων ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού;
Ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, όπως και πολλές άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει εκεί σχεδόν τα πάντα για τη λειτουργία του Τμήματος, από το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ως τον πλήρη Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος και τα βιογραφικά των διδασκόντων.

Στην ερώτησή σας να πω μόνο ότι το πρόγραμμά μας είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η βιολογική βάση της συμπεριφοράς, στην καλή εκπαίδευση στις ερευνητικές διαδικασίες, αλλά και στον συνδυασμό καλού επιστήμονα και καλού επαγγελματία.

Τέλος, να προσθέσω ότι ένα μοναδικό σημείο του προγράμματός μας είναι ότι περιλαμβάνει ένα αριθμό υποχρεωτικών «εργαστηρίων» και «σεμιναρίων» για τους φοιτητές μας. Το σημαντικό είναι ότι σε αυτά εντάσσεται περιορισμένος αριθμός φοιτητών (αν και όλοι οι φοιτητές μας εντάσσονται σε σεμινάρια και εργαστήρια, καθώς προσφέρεται επαρκής αριθμός τέτοιων), ενώ η παρουσία τους είναι υποχρεωτική (δικαιολογούνται ως δύο απουσίες). Έτσι, αναπτύσσεται ένα ζωντανό μάθημα με ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, έξω από τα γνωστά πλαίσια των μεγάλων αιθουσών και αμφιθεάτρων, κάτι που επιτρέπει την καλύτερη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας και προετοιμάζει καλύτερα τους φοιτητές για την επαγγελματική τους ζωή.

Πείτε μας λίγα λόγια για τη δομή και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Σπουδών σας;
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αναπτύσσεται γύρω από έξι βασικούς πυλώνες – περιοχές της Ψυχολογίας, ενώ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Στόχος είναι να μπορέσει ο φοιτητής να σχηματίσει μια πολύ καλή εικόνα από το όλο το φάσμα της επιστήμης αυτής, αλλά και να ασχοληθεί περισσότερο με εκείνο το τμήμα της που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Λεπτομέρειες και το πλήρες πρόγραμμα σπουδών, όπως και η φιλοσοφία και οι στόχοι του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας.

Στην επίτευξη των στόχων συμβάλουν αρκετά και τα τρία Εργαστήρια του Τμήματος που παρέχουν εξειδικευμένο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Θα μιλήσουμε παρακάτω για τα Εργαστήρια.

Πιστεύετε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών σας εκπαιδεύει και προετοιμάζει επαρκώς τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού αλλά και εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό;
Το Πρόγραμμά μας στοχεύει, πέρα από όσα παραπάνω αναφέραμε, να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα τους φοιτητές μας ώστε να αποκτήσουν ειδίκευση σε κάποιο κλάδο της Ψυχολογίας (κάτι εντελώς αναγκαίο για την επιστήμη αυτή) μέσω μεταπτυχιακών σπουδών εδώ ή στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοί μας τα καταφέρνουν περίφημα και είναι πολλές οι περιπτώσεις εκείνων που όχι μόνο τα κατάφεραν αλλά διακρίθηκαν σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα;
Βέβαια. Τόσο στα μεταπτυχιακά του δικού μας Τμήματος στην Ψυχολογία της Υγείας και τη Σχολική Ψυχολογία, όσο και στα υπάρχοντα προγράμματα των άλλων ελληνικών πανεπιστημίων και εκείνων του εξωτερικού. Έχουμε μακρά παράδοση οι φοιτητές μας να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κάτι που ως διδάσκοντες έντονα ενθαρρύνουμε.

Τι είναι αυτό που κάνει το Τμήμα σας ξεχωριστό; Για ποιους λόγους θα το προτιμήσει κάποιος;
Νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς με προσοχή τα παραπάνω θα καταλάβει γιατί. Να προσθέσω μόνο ότι στο Τμήμα μας γίνεται υψηλού επιπέδου έρευνα, η πλειοψηφία των διδασκόντων, αν και με σημαντική ερευνητική και ακαδημαϊκή εμπειρία, είναι σχετικά μικρής ηλικίας, οι σχέσεις με τους φοιτητές κάθε άλλο παρά τυπικές είναι, ενώ διατηρούμε ένα «ανήσυχο» πνεύμα που ενθαρρύνει την αλλαγή και την προσπάθεια.

Σε ποιους τομείς μπορεί να εργαστεί κάποιος;
Προφανώς όπου μπορεί να απασχοληθεί ένας Ψυχολόγος. Στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα. Στην παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, στην προαγωγή της υγείας, στο σχολείο, στην έρευνα και τη διδασκαλία, στις επιχειρήσεις. Το πεδίο δράσης των ψυχολόγων επεκτείνεται συνεχώς. Όμως για να καταστεί πραγματικά αποδοτικό το έργο ενός Ψυχολόγου, σημειώνω ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης είναι απαραίτητες.

Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω υποτροφιών;
Ισχύει ότι αφορά γενικά στο σύστημα υποτροφιών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής;
Βέβαια. Το πρόγραμμα Erasmus δίνει κάθε εξάμηνο στους φοιτητές που το επιθυμούν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε συνεργαζόμενα ιδρύματα της Ευρώπης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία που αρκετοί φοιτητές μας αξιοποιούν κατάλληλα.

Πραγματοποιούνται στο τμήμα σας εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια σχετικές με το πρόγραμμα Σπουδών σας;
Συνεχώς. Σχεδόν κάθε χρόνο διοργανώνονται από το Τμήμα μας τοπικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια με μεγάλη συμμετοχή. Επίσης, οργανώνονται συναντήσεις και ημερίδες που απευθύνονται όχι μόνο σε συναδέλφους ψυχολόγους, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μετέχουν οι φοιτητές μας κερδίζοντας εμπειρίες και γνώση.

Ποια η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματός σας;
Πέρα των αιθουσών, αμφιθεάτρων, γραφείων κλπ., στο Τμήμα μας λειτουργούν τρία εργαστήρια που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και παράγουν αρκετή έρευνα. Πρόκειται για το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς, καθώς και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας. Είμαστε περήφανοι για τα εργαστήριά μας καθώς, ειδικά το δεύτερο, είναι πλήρως εξοπλισμένα και μοναδικά από πολλές απόψεις στο χώρο των ελληνικών τμημάτων ψυχολογίας. Για περισσότερα δείτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ποια η γνώμη σας για τα μαθήματα που διεξάγονται μέσω διαδικτύου;
Δεν είναι το μείζον η ανάπτυξη μαθημάτων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, αλλά το ευρύτερο πλαίσιο στόχων, η πολιτική, αν θέλετε, ενός Πανεπιστημίου ή ενός Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ένα μάθημα μέσω διαδικτύου βοηθά στην ευκολότερη διάχυση της γνώσης, και ειδικά σε ομάδες ατόμων που πιθανώς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Επίσης, μεταξύ άλλων, διευκολύνουν και τους φοιτητές να παρακολουθούν τις διαλέξεις όποτε και όσες φορές θέλουν. Από την άλλη πλευρά, η απλή ανάρτηση ενός μαθήματος στο διαδίκτυο δεν σημαίνει και βελτίωση της διαδικασίας μάθησης, καθώς η διαδραστικότητα, η ενεργός συμμετοχή των διδασκομένων στο μάθημα, η αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, όπως και η αλληλεπίδραση μεταξύ των παρόντων φοιτητών, είναι αναπόσπαστα τμήματα της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, τα μαθήματα μέσω διαδικτύου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη μάθηση, αλλά μόνο να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ποικίλων δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση μιας επιτυχημένης εκπαίδευσης. Αυτό εξάλλου κάνουν και τα μεγάλα πανεπιστήμια που έχουν υιοθετήσει τέτοιες δράσεις. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, εστιάζοντας μόνο στο εντυπωσιακό μιας ενέργειας και παραβλέποντας τα υπόλοιπα
 

Panos__

New member

Ο Πάνος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Ηνωμένο Βασίλειο (Ευρώπη). Έχει γράψει 1,055 μηνύματα.
Ίσως από τα καλύτερα τμήματα Ψυχολογίας στην Ευρώπη.Η συλλογική του φήμη εδώ στη διασπορά το θέλει στην αφρόκρεμα της Ψυχολογίας.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
    Tα παρακάτω 1 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 60 μέρες:
  • Φορτώνει...
Top