Ν.4777/2021-Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 5,609 μηνύματα.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-2-2021, ο Νόμος 4777 σχετικά με την "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".

Κατεβάστε το pdf με τον Νόμο Ν.4777/2021

ΜΕΡΟΣ A΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (΄Αρθρο 54,παρ.5-Εισαγωγή με το 10% όσων έδωσαν Πανελλαδικές τα σχολ.έτη 2019-20 και 2018-19.)

Ειδικά τo άρθρο 34 (Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης) ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου.
 

Συνημμένα

  • nomos-4777-2021-tritovathmia-panelladikes.pdf
    314.2 KB · Εμφανίσεις: 53
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 5,609 μηνύματα.
Επίσης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54, στις πανελλαδικές του 2021 η συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα γίνει όπως ακριβώς γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 3 του Νόμου.

Η ισχύς του ανωτέρω άρθρου 3 του Νόμου (μηχανογραφικά 2 φάσεων, περιορισμός αριθμού επιλογών Σχολών μηχανογραφικού πρώτης φάσης, αναμονή έκδοσης των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων προκειμένου να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό) θα ξεκινήσει να ισχύει από τις πανελλαδικές του 2022.
 
Top