Επαγγελματικά δικαιώματα Διπλωματούχων Μηχανικών

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Για να ξεκαθαριστεί το τοπίο όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών παραθέτω ορισμένα αποσπάσματα από τον επαγγελματικό οδηγό του ΤΕΕ:

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το Π.Δ.541/78 διακρίνει, ανάλογα με το κύριο περιεχόμενό τους, τις τεχνικές μελέτες σε 26 κατηγορίες, και το Π.Δ.256/98 συμπληρώνει το Π.Δ.541/78 και προσθέτει και την κατηγορία 27. Οπότε οι 27 κατηγορίες μελετών είναι:
1. Χωροταξικές - Ρυθμιστικές.
2. Πολεοδομικές - Ρυμοτομικές.
3. Οικονομικές
4. Κοινωνικές
5. Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Ερευνας
6. Αρχιτεκτονικές Κτιριακών Εργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές
8. Στατικές Μελέτες
9. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Εργων.
11. Μελέτες Λιμενικών Εργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Εργων.
13. Μελέτες Υδραυλικών Εργων.
14. Ενεργειακές Μελέτες.
15. Μελέτες Βιομηχανιών.
16. Μελέτες Τοπογραφίας.
17. Χημικές Μελέτες και Ερευνες.
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Ερευνες.
20. Μελέτες & Ερευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες & Ερευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Ερευνες.
23. Μελέτες Γεωργικές.
24. Μελέτες Δασικές.
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρων και Εργων Πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Καμία ειδικότητα μηχανικών δεν εξαιρείται από την επόνηση Μελετών Περιβάλλοντος, αρκεί
να έχουν μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 27 με τίτλο «Περιβαλλοντικές Μελέτες».
Οι μηχανικοί μπορούν να γραφτούν σε μέχρι δύο κατηγορίες από τις εξης για κάθε ειδικότητα:
1.Αρχιτέκτονες από τις κατηγορίες 1,2,6,7,8,27
2.Πολιτικοί μηχανικοί >> 1,2,6,8,10,11,13,16,21,27
3.Μηχανολογοι μηχανικοί >> 5,9,12,14,15,27
4.Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί >> 9,14,15,27
5.Ηλεκτρονικοί >> >> 9,15,27
6.Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι >> 9,14,15,27
7.Τοπογράφοι μηχανικοί >> 1,2,10,13,16,27
8.Χημικοί μηχανικοί >> 15,17,18,27
9.Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί >> 15,19,27
10.Ναυπηγοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι 9,12,15,27
11.Δομοστατικοί 6,8,27
Η αναφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν ορίζεται από το νόμο. Μηχανικοί μπορούν
να εγγραφούν και σε άλλες κατηγορίες αν αποδειγμένα έχουν σπουδές ή εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο αυτων.


Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΚ
Στο ΜΕΚ υπάρχουν οι εξης κατηγορίες έργων:
1.Οδοποιίας
2.Οικοδομικά
3.Υδραυλικά
4.Λιμενικά
5.Ηλεκτρομηχανολογικά
5α.Υδραυλικά έργα υπό πίεση
6.Βιομηχανικά - Ενεργειακά
και εξειδικευμένων εργασιών:
1.Πλωτά έργα & εγκαταστάσεις Ναυπηγείων
2.Εργα σηράγγων
3.Εργα αποκαλύψεων μεταλλείων
4.Εργα γεωτρήσεων
5.Εργα μεταλλουργικών βιομηχανιών
6.Εργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων αποβλήτων.
7.Εργα χημικών βιομηχανιών
8.Εργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού
9.Εργα πρασίνου
Στις ανωτέρω κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών με βάση τα Π.Δ. 472/85 και
Π.Δ.368/94 έχουν δικαίωμα εγγραφής οι μηχανικοί κατά ειδικότητα ως εξης:
1.Αρχιτέκτονες στην κατηγορία 2
και εξειδικευμένη εργασία 9
2.Πολιτικοί Μηχανικοί στις κατηγορίες 1,2,3,4,6
3.Τοπογράφοι Μηχανικοί στις κατηγορίες 1,2,3,4
4.Μηχανολογοι Μηχανικοί στις κατηγορίες 5,5α,6
5.Ηλεκτρολογοι Μηχανικοί στις κατηγορίες 5,5α,6
6.Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί στην εξειδικευμένη εργασία 8
7.Μηχανολογοι-Ηλεκτρολόγοι στις κατηγορίες 5,5α,6
8.Χημικοί Μηχανικοί στην κατηγορία 6 και στις εξειδικευμένες εργασίες 6,7
9.Μεταλλειολόγοι στην κατηγορία 6
και στις εξειδικευμένες εργασίες 2,3,4
10.Μεταλλουργοί στην κατηγορία 6 και στην εξειδικευμένη εργασία 5
11.Ναυπηγοί, Ναυπηγοί-Μηχανολόγοι στις κατηγορίες 5,5α,6
και εξειδικευμένες εργασίες 1
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Wolfie

Δραστήριο μέλος

Ο Wolfie αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 32 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 501 μηνύματα.
Ωραίος (Y).
Πιστεύω θα βοηθήσει πολλά παιδιά.Καλο θα ήταν να ξέραμε βεβαια και οι απόφοιτοι ποιων τμημάτων γράφονται στις κατηγοριες που αναφέρεις.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Στη συνέχεια παραθέτω απόσπασμα του Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α) που δίνει το δικαίωμα σε διπλωματούχους μηχανικούς, που είναι μέλη ΤΕΕ και δεν είναι μηχανολόγοι-ναυπηγοί μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι-ηλεκτρονικοί μηχανικοί, να εκπονούν μελέτες απλών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να επιβλέπουν τις αντίσοιχες εργασίες. Όσοι επιχειρήσουν να το διαβάσουν θα βγάλουν λίγο τα μάτια τους καθώς ο νόμος είναι σε ισχύ από το 1934 και είναι γραμμένος στην καθαρεύουσα:D.Δι' άπλας μηχανολογικάς η ηλεκτρολογικάς ή ήλε-
κτρομηχανολογικάς εγκαταστάσεις, ως αύται θέλουσϊ κα-
θορισθή και καταταχθ'ή δια των έκδοθησομένο>ν Διαταγμά-
των, συμφώνως τω άρθρω 5 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται
ή ατκησις του" επαγγέλματος, ά'νευ όμως χρήσεως του τ:τλου
«διπλωματούχου μηχανολόγου» ή «διπλωματούχου ήλε'/τρολό-
-γθί.0) η «διπλωματούχου μηχ^νολόγου-ήλεκτρολόγου» ή «δι-
πλωματούχου ναυπηγού».
1) Κατόπιν -αδείας μεν του επί της Συγκοινωνίας Υ-'ηυρ-
γοΰ, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου ίΤ'-
Α. Είς τους πτυχιούχους μέ·σω\ ανεγνωρισμένων Τεχνικών
Σχολών αντιστοίχου ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολό-
γου ή -Μηχανολόγου-Ήλεκτρολόγου της ήμε-δαπής ή αλλο-
δαπής.
Β. Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών αντιστοίχου ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου.
Γ. Εις Τεχνίτας πείρα ; εφοδιασμένους δια σχετικών πτυ-
χίων αναλόγως της ειδικότητος και πείρας αυτών, παρά της
Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγ^οινωνίας.
2) Αύτο-δικαίως δε και άνευ της ως άνω άδείας του επί
της Συγκοινωνίας Υπουργού εις τους κεκτημένους δίπλωμα
Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής άλλων
ειδικοτήτων
.
Ή διαδικασία της απονομής αδειών ή πτυχίων εξασκήσεως
επαγγέλματος των ανωτέρω κατηγοριών, της συνθέσεως των
τυχόν αναγκαίων εξεταστικών Επιτροπών και καταβολής ε-
ξέταστρων, μη δυναμένων να υπερβώσι τάς 300 δραχμάς καΟ'
ΰποψήφιον, ως και των λοιπών λεπτομερειών, καθορισθήσονται
δια Διατάγματος προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουρ-
γού και κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Συμβουλιου Σι-
δηροδρόμων.


Παρακάτω παραθέτω απόσπασμα από το Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α)

"Αρθρον 5.
Δικαίωμα εκπονήσεως μελετών και επιβλέψεως
εκτελέσεως Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
1) Εΐΐς τους «σκουντάς ελευθέρως το: επάγγελμα του Μηχα-τ
νολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, συμφο'ίνως προς το
άρθρον 1 του Νόμου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ
ουδε^ος περιορισί«οΰ5 τόσον ή εκπόνησις μελετών, -όσον χαι ή
έπίβλεψις εκτελέσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ό-
λων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών.
2) Η έκπόνησις μελετών των απλών εγκαταστάσεων ως
και ή έπίβλεψις εκτελέσεως τούτων, .ως αύται έχαρακ-τηρίσθη-
σαν εν τω άνω αρθρφ 4 επιτρέπεται και εις τοας κεκτημένους
δίπλωμα ανωτάτης τεχνικής Σχολης άλλης- ειδικότητος και
τους εν αρθρω ,1 του ύπ' αριθ. 6422)1934 Νόμου αναφερο-
μένους μηχανικούς.

3) Ή εκπόνησις μελετών των κατά το άνο-.τ.ερω άρθρον
5 απλών μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως κ,αι η έπίβλεψ.ις
εκτελέσεως τούτων επιτρέπεται πλην των ανωτέρω, αναφερο-
μένων κ,αί εις κατόχους των κατά το κατωτέρω αρ'θρ'ον 16
διαλαμβανομένων αδειών ασκήσεως επαγγέλματος υπομηχανι-
κού μηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος,
4) Ή έπίβΑεψ!ις της εκτελέσεως των κατά το άρθρον δ
απλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται και ε«ς τους 'κατόχους
των εν τω κατωτέρω αρθρω 16? διαλαμβανομένων αδειών
έγκαταστάτου αντιστοίχου εΙδΓΧίότητος.,
5) Κατ' έξαίρεσ,ιν προκειμένου περί των χημικών εγκα-
ταστάσεων αίτινες ηθ'ελον χαρακ,τηίρι<?'θη; · ώς| τθ:ΐαϋτα-ΐ δια1
Β. Δ. εκδοθησομένων συμφώνως τω αρθρω 4 του Νόμου
6422)1934 ή εκπόνησις των μελετών των κατηγοριών Λ
και β τούτων χαρακτηριζομένων εν τη περιπτώσει ταύτη ως
απλών επιτρέπεται μόνον εις τους εν 'άρθρω 1 του Νώμου
64212) 193ί4 αναφερομένους διπλω/ίατούχουςΐ μηχανικούς ως
και τους διπλωματούχους χημικούς μηχανικούς· δια δε την
κατηγορία γ απαιτείται έκτος της .μελέτης του διπλωμα-
τούχου Μηχανολόγου η ιΜ!ηιχανοΛΟγου ΉΑεκτρολ-όγου κχΐ'
τοιαύτη παρά διπλωματούχου χημικού μηχανικού.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Οι βασικές κατηγορίες διπλωματούχων μηχανικών σύμφωνα με το ΤΕΕ είναι 9:

1) Πολιτικοί Μηχανικοί
2) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
3) Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί
4) Μηχανολόγοι Μηχανικοί
5) Ναυπηγοί-Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
6) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
7) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
8) Χημικοί Μηχανικοί
9) Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί

Όλες οι άλλες οι ειδικότητες θεωρούνται δευτερεύουσες και υπάγονται στις 9 βασικές εξασφαλίζοντας ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και όχι όλα αυτών.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος εγγράφονται στο ΤΕΕ ως "Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος" και αποτελούν δευτερεύουσα ειδικότητα . Ανάλογα με την εξειδίκευση και το περιεχόμενο της διπλωματικής τους εργασίας εγγράφονται στη βασική κατηγορία είτε των Πολιτικών Μηχανικών είτε των Χημικών Μηχανικών χωρίς να διαθέτουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα της βασικής κατηγορίας στην οποία εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης εγγράφονται στο ΤΕΕ ως "Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης" στη βασική κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών και αποτελούν δευτερεύουσα ειδικότητα. Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος αλλά όχι ακόμα ΦΕΚ σύμφωνα με την οποία οι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης έχουν πλήρη δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικού.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ εγγράφονται στο ΤΕΕ ως "Διπλωματούχοι Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες Μηχανικοί" (ή κάπως έτσι τέλος πάντων) στη βασική κατηγορία των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και αποτελούν δευτερεύουσα ειδικότητα χωρίς να διαθέτουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα της βασικής κατηγορίας στην οποία εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι του τμημάτος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης εγγράφονται στο ΤΕΕ ως "Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων" στη βασική κατηγορία των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, αποτελούν δευτερεύουσα ειδικότητα και δεν διαθέτουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα της βασικής κατηγορίας στην οποία εγγράφονται.


Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ. Επίσης οι απόφοιτοι της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ δεν εγγράφονται στο ΤΕΕ.


Παρακάτω αναφέρω τα αυτονόητα για να μην υπάρχει περιθώριο παρεξηγήσεως

Οι απόφοιτοι της σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων αποτελούν την βασική ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και των τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων αποτελούν την βασική ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και του τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής ΑΠΘ αποτελούν την βασική ειδικότητα των Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων και του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν την βασική ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ και των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών/Τεχνολογίας Υπολογιστών των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων αποτελούν την βασική ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μέχρι να γίνει η μετονομασία σε Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ), Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν την βασική ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ αποτελούν την βασική ειδικότητα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και των τμημάτων Χημικών Μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των πανεπιστημίων αποτελούν την βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ αποτελούν την βασική ειδικότητα των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών. Κατά συνέπεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που εγγράφονται.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

arximidis

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο arximidis αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 30 ετών και Απόφοιτος. Έχει γράψει 132 μηνύματα.
Οι βασικές κατηγορίες διπλωματούχων μηχανικών σύμφωνα με το ΤΕΕ είναι 9:

1) Πολιτικοί Μηχανικοί
2) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
3) Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί
4) Μηχανολόγοι Μηχανικοί
5) Ναυπηγοί-Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
6) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
7) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
8) Χημικοί Μηχανικοί
9) Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί

Δεν παίζει κάποιο ρόλο η σειρά με την οποία τα έχεις γράψει ε?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Δεν παίζει κάποιο ρόλο η σειρά με την οποία τα έχεις γράψει ε?

Χεχε. Όχι δεν παίζει.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

dragonver

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο dragonver αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 29 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Βέροια (Ημαθία). Έχει γράψει 175 μηνύματα.
Να 'σαι καλά ρε Civilara. Το έψαχνα κάτι τέτοιο.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

rex

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Αναστάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Απόφοιτος και μας γράφει απο Χαϊδάρι (Αττική). Έχει γράψει 175 μηνύματα.
Μπράβο φίλε μου...:no1:
πραγματικά συγκέντρωσες ότι εδώ και ένα χρόνο προσπαθούσα και δε μπορούσα... χεχε
και πάλι μπράβο... πιστεύω θα βοηθήσεις πολλόυς με τις πληροφορίες που σύλλεξες...
:thanks:

και όσο για τη σειρά δεν σε πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο...
πρέπει να ναι η δικιά σου σειρά προτίμησης (χεχε)...;)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

traganeus

Νεοφερμένος

Ο Θανάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Αίγιο (Αχαΐα). Έχει γράψει 52 μηνύματα.
Αν δεν κανω λάθος με αυτή την σειρά βρίσκονται και στο site του ΤΕΕ
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Μπράβο φίλε μου...:no1:
πραγματικά συγκέντρωσες ότι εδώ και ένα χρόνο προσπαθούσα και δε μπορούσα... χεχε
και πάλι μπράβο... πιστεύω θα βοηθήσεις πολλόυς με τις πληροφορίες που σύλλεξες...
:thanks:

και όσο για τη σειρά δεν σε πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο...
πρέπει να ναι η δικιά σου σειρά προτίμησης (χεχε)...;)

Thanks μάστορα. Αν ήταν η δικιά μου σειρά προτίμησης θα είχα 2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί και 3) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ;).
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

rex

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Αναστάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Απόφοιτος και μας γράφει απο Χαϊδάρι (Αττική). Έχει γράψει 175 μηνύματα.
Thanks μάστορα. Αν ήταν η δικιά μου σειρά προτίμησης θα είχα 2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί και 3) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ;).

ακόμα πιο ωραίος τότε... ;)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

_^Gi0rG0s^_

Νεοφερμένος

Ο giorgos αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 30 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Λάρισα (Λάρισα). Έχει γράψει 59 μηνύματα.
Οι μηχανικοί μπορούν να γραφτούν σε μέχρι δύο κατηγορίες από τις εξης για κάθε ειδικότητα:
1.Αρχιτέκτονες από τις κατηγορίες 1,2,6,7,8,27
2.Πολιτικοί μηχανικοί >> 1,2,6,8,10,11,13,16,21,27
3.Μηχανολογοι μηχανικοί >> 5,9,12,14,15,27
4.Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί >> 9,14,15,27
5.Ηλεκτρονικοί >> >> 9,15,27
6.Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι >> 9,14,15,27
7.Τοπογράφοι μηχανικοί >> 1,2,10,13,16,27
8.Χημικοί μηχανικοί >> 15,17,18,27
9.Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί >> 15,19,27
10.Ναυπηγοί, Ναυπηγοί Μηχανολόγοι 9,12,15,27
11.Δομοστατικοί 6,8,27


Πως γινετε κσποιος να γινει μηχανολογος-ηλεκτρολογος???να τελειωσει τη μια σχολη και μετα να τελειωσει και την αλλη???
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Πως γινετε κσποιος να γινει μηχανολογος-ηλεκτρολογος???να τελειωσει τη μια σχολη και μετα να τελειωσει και την αλλη???

Χεχε. Την περίμενα αυτήν την ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι γινόταν παλιά και δεν γίνεται πλέον. Παλιότερα υπήρχε τμήμα "Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών" στο ΕΜΠ. Μεταγενέστερα διασπάστηκε σε 2 τμήματα και αργότερα ονομάστηκαν σχολές όλα τα τμήματα του ΕΜΠ.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

rex

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Αναστάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Απόφοιτος και μας γράφει απο Χαϊδάρι (Αττική). Έχει γράψει 175 μηνύματα.
[off topic]
Παιδιά είναι κρίμα που καταλήγω σε μια τέτοια διαπίστωση, αλλά τα πράγματα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ίσως είναι ακόμα πιο ξευτίλα από κάθε άλλο...

Αν τολμήσει κάποιος να ανοίξει πχ μια σχολή μηχανολόγων μηχανικών, θα τους πάρουν με τις πέτρες...λογικόν
Τί γίνεται ?
ανοίγει μια άλλη με όνομα ενός κλάδου της (πχ. Παραγωγής & Διοίκησης ή Ενεργειακών Πόρων) και ύστερα προσθέτει μαθήματα πιο γενικής φύσεως και τότε μετονομάζεται σε Μηχ-Μηχ επειδή δεν έχει ή δεν της επαρκόυν τα δικαιώματα...

Έτσι όμως με το να έχουμε 5,6,7 σχολές μηχανολόγων και η καθεμιά να παίρνει γύρω στα 150 άτομα κάθε χρόνο, γεμίζουμε μηχανολόγους, οπότε κάποτε θα σπάσουν οι κλάδοι σε τμήματα (πχ. Μηχ.Μηχανολόγοι Κατασκευαστές, Μηχ.Μηχ. Παραγωγής κλπ.)
και προφανώς τα επαγγελματικά δικαιώματα θα γίνουν χίλια κομμάτια...

οπότε στην τελική μια τρύπα στο νερό...
Αντί να στηρίξουν κατοχυρώνοντας επαγγελματικά δικαιώματα στις νεοσύστατες σχολές θα οδηγηθούμε σε όλο αυτό...

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στους Ηλεκτρολόγους κλπ κλπ...

(Εύχομαι, όλα αυτά να είναι σενάρια της απέραντης φαντασίας μου και να απέχουν απ' την πραγματικότητα όσο απέχουν και οι πολιτικοί μας απ' την πολιτική) :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Φιλιον_Τερας

Διάσημο μέλος

Ο Φιλιον_Τερας αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής. Έχει γράψει 3,031 μηνύματα.
ρε ανασταση. περνα καμια μερα να σε δουμε, μας εχεις γραψει εντελως...

ον τοπικ. αρκετα περιεργο ειναι οτι πολλοι μεγαλοκαθηγητες στους ηλεκτρολογους, θελουν να διασπαστει η σχολη (ενεργειακοι-πληροφορικαριοι)
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

VouDou

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Δημήτριος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 46 ετών, Καθηγητής και μας γράφει απο Κυπαρισσία (Μεσσηνία). Έχει γράψει 1,213 μηνύματα.
Στις διασπάσεις σχολών, ίδρυση νέων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κλπ κλπ ένα είναι σίγουρο: να γίνουν κάποιοι πρόεδροι Τμημάτων, Διευθυντές εργαστηρίων, Καθηγητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κλπ κλπ.
Δεν ενδιαφέρονται αν όλα αυτά είναι απόλυτη ανάγκη ή στο αν θα βρουν στο μέλλον δουλειά οι φοιτητές/σπουδαστές τους...
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

traganeus

Νεοφερμένος

Ο Θανάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Αίγιο (Αχαΐα). Έχει γράψει 52 μηνύματα.
Civilaras μήπως έχει καμια πληροφορία για ειδικότητες του εξωτερικού που αναγνωρίζονται απο το ΤΕΕ???

Δεν αναφέρομαι στις βασικές πχ Electrical Engineer, Mechanical κοκ αλλα έχω ακούσει για κάτι Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργίας (κάτι τέτοιο) που Ελλάδα παίρνουν δικαιώματα Μηχανολόγων.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Civilaras μήπως έχει καμια πληροφορία για ειδικότητες του εξωτερικού που αναγνωρίζονται απο το ΤΕΕ???

Δεν αναφέρομαι στις βασικές πχ Electrical Engineer, Mechanical κοκ αλλα έχω ακούσει για κάτι Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργίας (κάτι τέτοιο) που Ελλάδα παίρνουν δικαιώματα Μηχανολόγων.

:lol:

Νομίζω οι μηχανικοί παραγωγής τσιπούρας και διοίκησης ιχθυοτροφείου έχουν δικαιώματα civil, architect, electrical, mechanical, chemical, naval και rural-surveyor engineer καθώς και δικαιώματα management and business administration ενώ τους πιτρέπεται να κάνουν γνωματεύσεις αν αρρωστήσουν τα ψάρια και να υπογράψουν την συνταγή στις ΠΗΠΑ. Γνωρίζω από έγκυρες πηγές ότι δεν έχουν δικαιώματα μεταλλειολόγων-μεταλλουργών μηχανικών.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

traganeus

Νεοφερμένος

Ο Θανάσης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Αίγιο (Αχαΐα). Έχει γράψει 52 μηνύματα.
:lol:

Νομίζω οι μηχανικοί παραγωγής τσιπούρας και διοίκησης ιχθυοτροφείου έχουν δικαιώματα civil, architect, electrical, mechanical, chemical, naval και rural-surveyor engineer καθώς και δικαιώματα management and business administration ενώ τους πιτρέπεται να κάνουν γνωματεύσεις αν αρρωστήσουν τα ψάρια και να υπογράψουν την συνταγή στις ΠΗΠΑ. Γνωρίζω από έγκυρες πηγές ότι δεν έχουν δικαιώματα μεταλλειολόγων-μεταλλουργών μηχανικών.


Δεν έκανα πλάκα, έτσι μου είχε πει κάποιος και αναρωτιόμουν αν ισχύει....
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,344 μηνύματα.
Δεν έκανα πλάκα, έτσι μου είχε πει κάποιος και αναρωτιόμουν αν ισχύει....

Γίνεται τέτοιο πράγμα έξω? Δεν έχω ιδέα traganeus.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 12 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα:
    Tα παρακάτω 7 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα:
  • Φορτώνει...
Top