Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Εδώ μπορεί ο καθένας να ρωτήσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με το ΕΑΠ και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι νόμοι ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΑΠ είναι οι εξής:

Ν 2083/1992: Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κεφάλαιο Ι΄, σελίδα 44)
https://www.hydrohasards.eu/attachments/article/101/n_2083_1992.pdf

Ν 2552/1997: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις
https://newtutor.pbworks.com/f/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ+ΕΑΠ+2007.pdf

Ο κανονισμός σπουδών του ΕΑΠ είναι στον παρακάτω σύνδεσμο
https://media.eap.gr/images/stories/pdf/eap_studies_regulations.pdf
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Για όσους προτίθενται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης από ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου»(open university),«σπουδών εξ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων»(external degrees) θα πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω ,ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.3328/2005, άρθρο 4.

Αναγνώριση Σπουδών εξ Αποστάσεως

Η ισοτιμία των τίτλων που απονέμονται από Ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα Ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό (Ν.3328/2005, αρθ.4, παρ.1α ). Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα παρέχεται από Ίδρυμα που προσφέρει σπουδές τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα να προσφέρεται και με συμβατικό τρόπο και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο :
-«Ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα». Εξαίρεση αποτελεί η χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής.
-Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει :
-να περιλαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/in presentia (εκτός των εργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.
-οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράμματος να είναι μέλη ή επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος.

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας με σχολές 4ετούς φοίτησης στην ημεδαπή απαιτείται συνεκτίμηση βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίμηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί με σπουδές «όμοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συμβατικά). Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το Ε.Α.Π.

Πηγή: https://www.doatap.gr/gr/distant.php
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να τονίσω τη διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ. Είναι γνωστό ότι οι σχολές του ΕΑΠ είναι μονοτμηματικές, δηλαδή δεν απαρτίζονται από επιμέρους τμήματα κάθε ένα από τα οποία οργανώνει αυτόνομο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Οι σχολές του ΕΑΠ οργανώνουν τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Βασική ακαδημαϊκή μονάδα είναι η σχολή και όχι το τμήμα.

Οι αιτήσεις στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών γίνονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που ενεργοποιείται από το ΕΑΠ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παιδείας και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

-Όταν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τις προσφερόμενες θέσεις, τότε εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι.

-Όταν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος τότε δίνεται προτεραιότητα στους υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων πάνω από 23 είναι μικρότερος από τις προσφερόμενες θέσεις τότε εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας. Η κάλυψη των απομενουσών θέσεων γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που είναι κάτω από 23. Αν ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων πάνω από 23 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων τότε γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που είναι πάνω από 23.

Ως μοναδική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ θεωρείται η κατοχή απολυτηρίου λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Δεν αναφέρεται πουθενά ως προϋπόθεση η κατοχή βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά συνέπεια μπορεί ο απόφοιτος λυκείου να λάβει πανεπιστημιακό πτυχίο από το ΕΑΠ χωρίς να έχει δώσει ποτέ στη ζωή του πανελλήνιες εξετάσεις.

Δυστυχώς αυτό το γεγονός θέτει κάποιους εύλογους προβληματισμούς.

Νομίζω ότι είναι αστοχία του τότε υπουργού παιδείας Γεράσιμου Αρσένη. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 2552/1997 η εγγραφή των φοιτητών γίνεται χωρίς εξετάσεις και προϋποθέτει κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Επομένως είναι εφικτό να πάρει κάποιος πτυχίο ελληνικού πανεπιστημίου χωρίς να έχει δώσει ποτέ πανελλήνιες εξετάσεις.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

BLUE SEA

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Τέσα Ηλιού αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 43 ετών , Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Ηλιούπολη (Αττική). Έχει γράψει 1,603 μηνύματα.
Μπράβο, Γιώργο!
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Σήμερα το ΕΑΠ διοικείται από διοικούσα επιτροπή. Ο υπουργός παιδείας δέχτηκε το αίτημα της συγκλήτου του ΕΑΠ να αλλάξει η δομή της διοίκησης την οποία θα την ασκεί το συμβούλιο διοίκησης του ιδρύματος. Την ακαδημαϊκή οργάνωση θα αναλάβουν ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις. Είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το λιγότερο σε ένα έτος από σήμερα (ίσως και παραπάνω).
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

BLUE SEA

Πολύ δραστήριο μέλος

Η Τέσα Ηλιού αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 43 ετών , Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Ηλιούπολη (Αττική). Έχει γράψει 1,603 μηνύματα.
Σήμερα το ΕΑΠ διοικείται από διοικούσα επιτροπή. Ο υπουργός παιδείας δέχτηκε το αίτημα της συγκλήτου του ΕΑΠ να αλλάξει η δομή της διοίκησης την οποία θα την ασκεί το συμβούλιο διοίκησης του ιδρύματος. Την ακαδημαϊκή οργάνωση θα αναλάβουν ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις. Είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το λιγότερο σε ένα έτος από σήμερα (ίσως και παραπάνω).

Δεν το γνώριζα. Σ' ευχαριστώ για την πληροφορία.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) εγκρίνονται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παιδείας, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Η ίδρυση, κατάργηση, μετονομασία, συγχώνευση ή οποιαδήποτε μεταβολή των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ γίνεται με απόφαση του υπουργού παιδείας και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ εγκρίνονται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παιδείας, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Η ίδρυση, κατάργηση, μετονομασία, συγχώνευση ή οποιαδήποτε μεταβολή θεματικών ενοτήτων γίνεται με απόφαση του υπουργού παιδείας και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Το ύψος των διδάκτρων κάθε προπτυχιακής και κάθε μεταπτυχιακής θεματικής ενότητας καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παιδείας, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Κάθε έτος ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων σε κάθε προπτυχιακό και σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παιδείας, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Σε "τροχιά" διεθνοποίησης το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σε "τροχιά" διεθνοποίησης και εξωστρέφειας έχει εισέλθει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), καθώς έχει ήδη εγκρίνει την παροχή κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Παράλληλα, με το άρθρο 37 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4186 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις) εισάγονται σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Ε.Α.Π., που συνοψίζονται στα εξής:
• Ο παρεχόμενος από το Ε.Α.Π. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής.
• Στους φοιτητές παρέχεται πλέον η δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση εικονικών τάξεων (virtual classes), στηριγμένων στις υπηρεσίες νέων τεχνολογιών, επικοινωνίας και πληροφοριών.
• Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, και θα περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει.
• Ανανεώνεται, κατά ένα ποσοστό, ο αριθμός των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) και Ε.Θ.Ε., για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τους 30.000 ενεργούς φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Το Ε.Α.Π. προετοιμάζεται και για την υποδοχή 10.000 νέων φοιτητών (4.890 προπτυχιακών και 5.110 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών), για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2013. Η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του Ε.Α.Π. περιλαμβάνεται και η συνέχιση του κτιριολογικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί. Κατόπιν αυτού, συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου αιθουσών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.) και γραφείων µελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Κτίριο Ε΄), ενώ αποφασίστηκε η δημοπράτηση της ανέγερσης ενός ακόμα κτιρίου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις επιστήμες: Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, και για τη δημιουργία Κεντρικού Αμφιθεάτρου.
Τέλος, δημοπρατήθηκε η Α’ φάση του έργου κατασκευής μόνιμης περίφραξης στο οικόπεδο του Ε.Α.Π. Το έργο περιλαμβάνεται στο πλάνο των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. με προϋπολογισμό πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (553.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%).
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 7 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

Equilibria

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Equilibria αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 216 μηνύματα.
Γνωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείς προπτυχιακό πρόγραμμα δημοσίου και ανοιχτού πανεπιστημίου ταυτοχρόνως?
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

buffon85

Δραστήριο μέλος

Η buffon85 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Απόφοιτος και μας γράφει απο Νέος Κόσμος (Αττική). Έχει γράψει 504 μηνύματα.
Γνωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείς προπτυχιακό πρόγραμμα δημοσίου και ανοιχτού πανεπιστημίου ταυτοχρόνως?

δεν επιτρεπεται.

https://www.eap.gr/information/pp_b.pdf

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 η οποία θα φέρει ημερομηνία δήλωσης …/12/2013 ή …/1/2014, ότι
«δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε οποιοδήποτε προπτυχιακό τμήμα ή πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ημεδαπής (Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Α.Π.)» και στην
οποία να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Γνωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείς προπτυχιακό πρόγραμμα δημοσίου και ανοιχτού πανεπιστημίου ταυτοχρόνως?

Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα το ΕΑΠ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο (ΝΠΔΔ). Αυτό που ρωτάς δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι εγγεγραμμένο για φοίτηση ΜΟΝΟ σε ένα πρόγραμμα σπουδών από το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των παρακάτων δύο κατηγοριών:
1) προγράμματα σπουδών ανώτερων σχολών (διετούς ή υπερδιετούς κύκλου σπουδών) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολή Αστυφυλάκων κλπ.)
2) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Σχολή Ικάρων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων))

Ο Ν 2552/1997 (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j...cxFFg04WTusZNkJ-Q&sig2=lY-l_cwYsoXJd0m5qzVD0w
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Τελευταία επεξεργασία:

Jov7

Νεοφερμένος

Η Jov7 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 46 μηνύματα.
Καλησπέρα σας!

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί κάποιος υποψήφιος μπορεί να πληρώσει την μία ενότητα και αν το μετανοιώσει να πάρει τα χρήματα του πίσω;;
Επίσης μπορεί κάποιος να πληρώσει μία ενότητα ίσα ίσα για να εγγραφεί στο τμήμα και να κάνει προσωρινή διακοπή σπουδών για 4 χρόνια;;
Και τέλος σχετικά με τις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" τι ακριβώς πρόβλημα νομοθετικό υπάρχει;; Έχει βρεθεί κάποια λύση ή όχι;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

buffon85

Δραστήριο μέλος

Η buffon85 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Απόφοιτος και μας γράφει απο Νέος Κόσμος (Αττική). Έχει γράψει 504 μηνύματα.
Καλησπέρα σας!

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί κάποιος υποψήφιος μπορεί να πληρώσει την μία ενότητα και αν το μετανοιώσει να πάρει τα χρήματα του πίσω;;
Επίσης μπορεί κάποιος να πληρώσει μία ενότητα ίσα ίσα για να εγγραφεί στο τμήμα και να κάνει προσωρινή διακοπή σπουδών για 4 χρόνια;;
Και τέλος σχετικά με τις "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" τι ακριβώς πρόβλημα νομοθετικό υπάρχει;; Έχει βρεθεί κάποια λύση ή όχι;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς μία ή περισσότερες Θ.Ε έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 3 χρόνια. Το δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών, μετά από έγγραφη αίτηση του φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος αναβολής δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη. Προκειμένου ο φοιτητής να πάρει αναβολή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία Θ.Ε. αρχικά ή μετά από κάθε αναβολή. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 3 χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε μία (1) τουλάχιστον νέα Θ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το Π.Σ.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία Θ.Ε. και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε κάποια Θ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.

ακομα:
https://career.eap.gr/employment_rights_elp.php
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

aladdin

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο aladdin αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 41 ετών . Έχει γράψει 908 μηνύματα.
Με τις σπουδες στον ελληνικο πολιτισμο δεν αναγνωριζεσαι ως φιλολογος. Αντιθετα ο ευρωπαικος πολιτισμος αναγνωριζεται για την εκπαιδευση.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί κάποιος υποψήφιος μπορεί να πληρώσει την μία ενότητα και αν το μετανοιώσει να πάρει τα χρήματα του πίσω;;

Όχι. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται στο ΕΑΠ για κανένα λόγο.

Επίσης μπορεί κάποιος να πληρώσει μία ενότητα ίσα ίσα για να εγγραφεί στο τμήμα και να κάνει προσωρινή διακοπή σπουδών για 4 χρόνια;;

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς μία ή περισσότερες Θ.Ε έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 3 χρόνια. Το δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών, μετά από έγγραφη αίτηση του φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος αναβολής δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη. Προκειμένου ο φοιτητής να πάρει αναβολή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία Θ.Ε. αρχικά ή μετά από κάθε αναβολή. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 3 χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε μία (1) τουλάχιστον νέα Θ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το Π.Σ.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία Θ.Ε. και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε κάποια Θ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.
Έρχονται ακαδημαϊκές ταυτότητες για όλους τους φοιτητές του ΕΑΠ

Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας αναμένεται να γίνουν και οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπως προκύπτει από γραπτή απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας και σύμφωνα με την οποία γίνεται γνωστό ότι εκκρεμεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους συναρμόδιους Υπουργούς στην οποία θα ορίζονται ως δικαιούχοι της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας οι φοιτητές του ΕΑΠ, όπως γράφει το news.gr.

Ο υπουργός κάνει γνωστό από την έναρξη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας υπήρξε συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας στους φοιτητές του.

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρει ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές ενέργειες του Ιδρύματος ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση των προπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ στο Κεντρικό Πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ενώ εκκρεμεί και ο ορισμός των υπαλλήλων των Γραμματειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των αιτήσεων των φοιτητών. Το ΕΔΕΤ βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΕΑΠ για την επίλυση των τεχνικών θεμάτων και την παροχή διευκρινίσεων επί της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας ζήτησε μέσω ερώτησής της η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κα Ξουλίδου η οποία και ανέφερε ότι το αρμόδιο γραφείο για τις Ακαδημαϊκές Ταυτότητες της γωνστοποίησε ότι δεν υπάρχει νομικό ή πρακτικό πρόβλημα.

Πηγή:
https://www.foititikanea.gr/2014/09/blog-post_67.html#.VBx4WkDRrIU
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Civilara

Περιβόητο μέλος

Ο Civilara αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Δανία (Ευρώπη). Έχει γράψει 4,160 μηνύματα.

gd89

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο gd89 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών και μας γράφει απο Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη). Έχει γράψει 205 μηνύματα.
Ισχύει ότι είναι ισάξιο των άλλων πανεπιστιμίων στην αγορά εργασίας ή τρίχες κατσαρές;

(όποιος ξέρει σίγουρα ας απαντήσει,όχι τι έχει ακούσει και γω άκουσα πως είναι).
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Jov7

Νεοφερμένος

Η Jov7 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 46 μηνύματα.
Μπορεί κάποιος ο οποίος φοιτά στο ΕΑΠ να πάρει μεταγραφή σε συμβατικό πανεπιστήμιο;;
Έχει δυνατότητα παροχής φοιτητικού στεγαστικού δανείου;
Λογικά όχι αλλά ας μου φύγει η περιέργεια! :confused:
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

gd89

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο gd89 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 31 ετών και μας γράφει απο Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη). Έχει γράψει 205 μηνύματα.
To πρώτο σίγουρα όχι πάντως.
 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 6 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top