Βοήθεια στα αρχαία

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 140 μηνύματα.
1. πάντων: να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις στα νέα ελληνικά που θα χρησιμοποιούν ως πρώτο συνθετικό ττο θέμα παν- ή παντ-


2. ευλογειν: το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το επίρρημα ευ. Σε ποιες σύνθετες λέξεις των νέων ελληνικών με το ίδιο πρώτο συνθετικό αντιστοιχούν οι παρακάτω ορισμοί;

- αυτός που έχει καλή διάθεση

- αυτός που χάνει εύκολα την ψυχραιμία του

- αυτός που κατανοείται εύκολα

- αυτός που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες (λέξη πολύ επίκαιρη λόγω των τελευταίων ιδιαίτερων συνθηκών)

- αυτός που πετυχαίνει το στόχο του

- αυτός που αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένος και ευτυχισμένος από τη ζωή του


3. αμαρτίαι, ευλογειν: να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε προτάσεις που θα αναδεικνύουν τη νεοελληνική σημασία τους.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει θέλω να μου γράψει στα Αρχαία ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:

Για τον υπόλοιπο, λοιπόν, βίο
δε θα μπορούσε κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια (προς γνωστούς και φίλους)·
γιατί, πράγματι, ο αγαθός άντρας πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και την πατρίδα του
και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του
και να αγαπά τους ίδιους φίλους (που αγαπούν και οι φίλοι του)·
όταν, όμως, κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού
πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά
και πολλές φορές πρέπει να επαινεί και να τιμά
με τους μεγαλύτερους επαίνους τους εχθρούς,
όταν οι πράξεις το απαιτούν,
και πολλές φορές θα χρειαστεί να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο που ντροπιάζει τους στενούς συγγενείς,
όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους αυτό υποδεικνύουν.
Όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του
αχρηστεύεται ολόκληρος,
έτσι κι από την ιστορία αν αφαιρεθεί η αλήθεια
ό,τι απομένει από αυτήν
γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) διήγημα.
 

jims

Well-known member

Ο jims αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 724 μηνύματα.
1. πάντων: να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις στα νέα ελληνικά που θα χρησιμοποιούν ως πρώτο συνθετικό ττο θέμα παν- ή παντ-


2. ευλογειν: το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το επίρρημα ευ. Σε ποιες σύνθετες λέξεις των νέων ελληνικών με το ίδιο πρώτο συνθετικό αντιστοιχούν οι παρακάτω ορισμοί;

- αυτός που έχει καλή διάθεση

- αυτός που χάνει εύκολα την ψυχραιμία του

- αυτός που κατανοείται εύκολα

- αυτός που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες (λέξη πολύ επίκαιρη λόγω των τελευταίων ιδιαίτερων συνθηκών)

- αυτός που πετυχαίνει το στόχο του

- αυτός που αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένος και ευτυχισμένος από τη ζωή του


3. αμαρτίαι, ευλογειν: να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε προτάσεις που θα αναδεικνύουν τη νεοελληνική σημασία τους.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει θέλω να μου γράψει στα Αρχαία ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:

Για τον υπόλοιπο, λοιπόν, βίο
δε θα μπορούσε κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια (προς γνωστούς και φίλους)·
γιατί, πράγματι, ο αγαθός άντρας πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και την πατρίδα του
και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του
και να αγαπά τους ίδιους φίλους (που αγαπούν και οι φίλοι του)·
όταν, όμως, κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού
πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά
και πολλές φορές πρέπει να επαινεί και να τιμά
με τους μεγαλύτερους επαίνους τους εχθρούς,
όταν οι πράξεις το απαιτούν,
και πολλές φορές θα χρειαστεί να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο που ντροπιάζει τους στενούς συγγενείς,
όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους αυτό υποδεικνύουν.
Όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του
αχρηστεύεται ολόκληρος,
έτσι κι από την ιστορία αν αφαιρεθεί η αλήθεια
ό,τι απομένει από αυτήν
γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) διήγημα.
Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.

Η απάντηση βρίσκεται στο βιβλίο των αρχαίων της β γυμνασίου (3η ενότητα). Δεν καταλαβαίνω κάτι: στην α γυμνασίου σας έδωσαν μετάφραση κειμένου που βρίσκεται σε βιβλίο της β γυμνασίου;
 

Giouli 91

Active member

Η Γεωργια αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 140 μηνύματα.
Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.

Η απάντηση βρίσκεται στο βιβλίο των αρχαίων της β γυμνασίου (3η ενότητα). Δεν καταλαβαίνω κάτι: στην α γυμνασίου σας έδωσαν μετάφραση κειμένου που βρίσκεται σε βιβλίο της β γυμνασίου;
β γυμνασιου ειναι
 

SlimShady

Well-known member

Ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι 16 ετών , Μαθητής Β' λυκείου και μας γράφει απο Μελίσσια (Αττική). Έχει γράψει 218 μηνύματα.
1. πάντων: να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις στα νέα ελληνικά που θα χρησιμοποιούν ως πρώτο συνθετικό ττο θέμα παν- ή παντ-


2. ευλογειν: το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το επίρρημα ευ. Σε ποιες σύνθετες λέξεις των νέων ελληνικών με το ίδιο πρώτο συνθετικό αντιστοιχούν οι παρακάτω ορισμοί;

- αυτός που έχει καλή διάθεση

- αυτός που χάνει εύκολα την ψυχραιμία του

- αυτός που κατανοείται εύκολα

- αυτός που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες (λέξη πολύ επίκαιρη λόγω των τελευταίων ιδιαίτερων συνθηκών)

- αυτός που πετυχαίνει το στόχο του

- αυτός που αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένος και ευτυχισμένος από τη ζωή του


3. αμαρτίαι, ευλογειν: να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε προτάσεις που θα αναδεικνύουν τη νεοελληνική σημασία τους.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει θέλω να μου γράψει στα Αρχαία ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:

Για τον υπόλοιπο, λοιπόν, βίο
δε θα μπορούσε κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια (προς γνωστούς και φίλους)·
γιατί, πράγματι, ο αγαθός άντρας πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και την πατρίδα του
και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του
και να αγαπά τους ίδιους φίλους (που αγαπούν και οι φίλοι του)·
όταν, όμως, κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού
πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά
και πολλές φορές πρέπει να επαινεί και να τιμά
με τους μεγαλύτερους επαίνους τους εχθρούς,
όταν οι πράξεις το απαιτούν,
και πολλές φορές θα χρειαστεί να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο που ντροπιάζει τους στενούς συγγενείς,
όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους αυτό υποδεικνύουν.
Όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του
αχρηστεύεται ολόκληρος,
έτσι κι από την ιστορία αν αφαιρεθεί η αλήθεια
ό,τι απομένει από αυτήν
γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) διήγημα.
Συγνώμμη αυτά τα ζητάνε στο Γυμνάσιο;😂
 

Viedo

Well-known member

Ο Viedo αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής . Έχει γράψει 2,625 μηνύματα.
1. πάντων: να γράψετε πέντε σύνθετες λέξεις στα νέα ελληνικά που θα χρησιμοποιούν ως πρώτο συνθετικό ττο θέμα παν- ή παντ-


2. ευλογειν: το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι το επίρρημα ευ. Σε ποιες σύνθετες λέξεις των νέων ελληνικών με το ίδιο πρώτο συνθετικό αντιστοιχούν οι παρακάτω ορισμοί;

- αυτός που έχει καλή διάθεση

- αυτός που χάνει εύκολα την ψυχραιμία του

- αυτός που κατανοείται εύκολα

- αυτός που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες (λέξη πολύ επίκαιρη λόγω των τελευταίων ιδιαίτερων συνθηκών)

- αυτός που πετυχαίνει το στόχο του

- αυτός που αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένος και ευτυχισμένος από τη ζωή του


3. αμαρτίαι, ευλογειν: να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις αυτές σε προτάσεις που θα αναδεικνύουν τη νεοελληνική σημασία τους.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Παρακαλώ όποιος γνωρίζει θέλω να μου γράψει στα Αρχαία ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:

Για τον υπόλοιπο, λοιπόν, βίο
δε θα μπορούσε κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια (προς γνωστούς και φίλους)·
γιατί, πράγματι, ο αγαθός άντρας πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και την πατρίδα του
και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του
και να αγαπά τους ίδιους φίλους (που αγαπούν και οι φίλοι του)·
όταν, όμως, κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού
πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά
και πολλές φορές πρέπει να επαινεί και να τιμά
με τους μεγαλύτερους επαίνους τους εχθρούς,
όταν οι πράξεις το απαιτούν,
και πολλές φορές θα χρειαστεί να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο που ντροπιάζει τους στενούς συγγενείς,
όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους αυτό υποδεικνύουν.
Όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του
αχρηστεύεται ολόκληρος,
έτσι κι από την ιστορία αν αφαιρεθεί η αλήθεια
ό,τι απομένει από αυτήν
γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) διήγημα.
Γεωργία ακόμα παιδεύεσαι με τα Αρχαία; Από πέρυσι θυμάμαι αναρτούσες ασκήσεις για το σχολείο.

Δεν υπάρχει περίπτωση να σάς ζήτησε να κάνεις μετάφραση στα αρχαία ελληνικά τις προτάσεις που έχεις βάλει.

Για την ερώτηση 1.
-Παναθηναϊκός
-Παντοδύναμος
-Πανοπλία
-Πανσέληνος
-Παμφάγος

Για την ερώτηση 2.
-Ευδιάθετος
-Ευέξαπτος/ευερέθιστος
-Ευκατανόητος
-Ευπαθής
-Εύστοχος
-Ευτυχής

Για την ερώτηση 3.
-Ο Ιάκωβος έχει κάνει αρκετά σφάλματα στη ζωή μου και τον τιμώρησε ο Θεός. (αμαρτίαι=σφάλματα στο κείμενό σου)
-Ο προπονητής επαινεί τους ποδοσφαιριστές για την νίκη τους στον αγώνα (ευλογείν=επαινώ στο κείμενό σου).
 

Dimitris9

Active member

Ο Dimitris9 αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 273 μηνύματα.
Μπορεί κάποιος να μου πει τι εστί το παράλληλο Κείμενο στα αρχαία; (Πανελλήνιες)
Υπάρχει περίπτωση να πέσει παράλληλο από το σχολικό ή είναι άγνωστο;
 

jims

Well-known member

Ο jims αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής . Έχει γράψει 724 μηνύματα.
Μπορεί κάποιος να μου πει τι εστί το παράλληλο Κείμενο στα αρχαία; (Πανελλήνιες)
Υπάρχει περίπτωση να πέσει παράλληλο από το σχολικό ή είναι άγνωστο;
Μέχρι και το 2018 το παράλληλο-το οποίο έμπαινε προαιρετικά ανάλογα με τα κέφια της επιτροπής-ήταν διδαγμένο. Από το 2019 τίθεται υποχρεωτικά και μπορεί να είναι διδαγμένο (ως διδαγμένο λογίζεται αυτό που περιλαμβάνεται στο σχολικό ή τον φάκελο υλικού) ή αδίδακτο. Το παράλληλο ουσιαστικά είναι ένα κείμενο που προέρχεται είτε από την αρχαία είτε τη νεότερη-ελληνική ή ξένη-γραμματεία (αν προέρχεται από την αρχαία είναι πάντοτε μεταφρασμένο) και συνδέεται νοηματικά με το αρχαίο κείμενο. Ο υποψήφιος καλείται να εντοπίσει ομοιότητες ή διαφορές (ή και τα δύο) ανάμεσα στα δύο κείμενα.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top