Όροι Χρήσης

Πίνακας περιεχομένου

Τελευταίες αλλαγές στους όρους

 • 20/05/2022
  • Συμπλήρωση στον Όρο #3 (Κακόβουλα μηνύματα): Σε περίπτωση που η ΟΔ σας αποκλείσει από κάποιο συγκεκριμένο thread ή κατηγορία, δεν θα γίνει ανεκτή η συζήτηση για αυτό το θέμα σε άλλο thread ή στην Kουβεντούλα χωρίς θέμα.
 • 06/07/2021
  • Προσθήκη της πρότασης: Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση ιατρικών θεμάτων και απόψεων που δεν τεκμηριώνονται σαφώς από κάποια έγκυρη πηγή ή/ και συνιστούν fake news.
 • 24/04/2021
  • Προσθήκη της διασαφήνισης: Δηλώνω επίσης ότι λαμβάνω γνώση πως τυχόν μηνύματα που θα δημοσιεύσω στο forum, για λόγους συνέχειας και συνέπειας της κοινότητας αλλά και για λόγους σεβασμού των υπολοίπων μελών που θα αφιερώσουν χρόνο να απαντήσουν στα threads μου, δε θα είναι εφικτό να διαγραφούν εκ των υστέρων, εκτός κι αν σε αυτά εκθέτω προσωπικά στοιχεία (πχ όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο κτλ).
 • 22/03/2021
  • Προσθήκη της παραγράφου: Ύστερα από τη διαγραφή λογαριασμού, δεν επιτρέπεται να ξανάδημιουργήσετε λογαριασμό στα fora για ένα διάστημα 12 μηνών (προκειμένου να μην υπάρχει κατάχρηση ή κακόβουλη χρήση της δυνατότητας διαγραφής). Σε περίπτωση εντοπισμού νέου λογαριασμού εντός του 12 μηνου από την ημερομηνία διαγραφής του αρχικού λογαριασμού, ο νέος αυτός λογαριασμός θα αποκλειστεί.
 • 01/06/2018
  • Αλλαγές στο Copyright

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ischool.gr απευθύνονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και για προσωπική χρήση ή εκτός προηγηθεί η απαραίτητη άδεια από την το διαχειριστή. Αυτό σημαίνει:

 • Ένας λογαριασμός χρήστης δεν μπορεί να "εκπροσωπεί" κάποιο νομικό πρόσωπο ή trademark.
 • Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του ischool.gr για εμπορικούς ή άλλους οικονομικούς σκοπούς. Οι χρήστες δεν μπόρούν να προβούν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με την κοινότητα και τα μέλη του ischool.gr είτε με την χρήση του forum είτε με την χρήση προσωπικών μηνυμάτων είτε με την χρήση των υπηρεσιών του chat.

Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες τις κοινότητας του ischool.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλά και την διακριτική ευχέρεια να:

 • πραγματοποιούν βελτιώσεις/τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία/λογισμικό που παρέχεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής ή διαγραφής ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password),
 • τροποποιούν την μορφοποίηση και την ορθογραφία των μηνύματων για λόγους καλαισθησίας και αναγνωσιμότητας
 • τροποποιούν και να διαγράφουν μηνύματα στις περιπτώσεις που αναφέρουν οι όροι συμπεριφοράς και συμμετοχής στην κοινότητα
 • παύουν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας/λογισμικού, να αποκλείουν από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο τους και να διαγράφουν από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή λόγους αναγκαιότητας,
 • χρησιμοποιούν τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων),
 • προβαίνουν σττην διακοπή ή στην αναστολή του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του ischool.gr που διατίθεται στους επισκέπτες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση. To ischool.gr δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.
 • τροποποιούν τους όρους χρήσης. Η ευθύνη της ενημέρωσης για την αλλαγή ανήκει στο μέλος. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του ischool.gr αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής τους.

Το ischool.gr δεν φέρει καμμία ευθύνη για απώλεια πληροφοριών, οποιουδήποτε είδους, που ανταλλάσσονται μέσω των υπηρεσιών του ischool.gr. Αλλά επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση ή έμμεση, ποινική ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, η οποία προέρχεται από την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών. Η δυνατότητα πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του ischool.gr δεν είναι 100% εγγυημένη.

Το ischool.gr διεπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και εφόσον η φιλοξενία και η συμμετοχή είναι δωρεάν, ο διαχειριστής και η ΟΔ έχουν κάθε δικαίωμα να διώξουν συγκεκριμένα ανεπιθύμητα μέλη τα οποία δεν δείχνουν το πρέπον ύφος, ήθος, αξιοπρέπεια και εν τέλη δημιουργούν εντάσεις, προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και την τήρηση των όρων χρήσης στην υπηρεσία Chat καταγράφονται οι συνομιλίες στα δημόσια κανάλια του. Η ΟΔ έχει την διακριτική ευχέρεια να απομακρύνει μέλη από το Chat ή γενικότερα από το ischool.gr που η συμπεριφορά τους δεν είναι σύμφωνη με τους όρους. Η επιβολή της οποιαδήποτε ποινής που αφορά το Chat, ενδέχεται να απέχει ακόμη και 7 ημέρες από το συμβάν.

Με την εγγραφή σας, αν είστε κάτω των 16 ετών, δηλώνετε ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη των γονέων σας, οι οποίοι σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το ischool.gr και τις υπηρεσίες του.

Προσωπικά δεδομένα & Περιεχόμενο

Το ischool.gr, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα χρηστών αυστηρά για τους εξής λόγους: (1) Για την τεχνική υποστήριξη μελών (2) για την επιλογή περιεχομένου, ακόμη και διαφημιστικού, έτσι ώστε να είναι συναφή με τα ενδιαφέροντα των χρηστών. (3) για την πρόσβαση και την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιεύονται σε τρίτους εξαιρουμένων των αρμοδίων και μόνο αρχών, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από το Νόμο. Ωστόσο ο διαχειριστής έχει την διακριτική ευχέρεια να παραδίδει στατιστικές μελέτες των προσωπικών δεδομένων σε συνεργάτες, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία των χρηστών. Για την επίτευξη των παραπάνω το ischool.gr ενδέχεται να κάνει χρήση και να απαιτεί τεχνολογίες cookies και flash cookies.

Οι χρήστες του ischool.gr έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει σε αυτό. Δηλαδή κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, περιοχή, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική ιστοσελίδα και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ». Σε περίπτωση ενημέρωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαιτείται ο έλεγχος της εγκυρότητάς της. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το ischool.gr.

Τα posts που δημοσιεύονται στις ομάδες συζητήσεων (forums) από τα μέλη του ischool.gr, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο και περιεχόμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του ischool.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, των οποίων όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο ischool.gr και δεν μπορεί να αποσύρει σε ουδεμία περίπτωση. Συνεπώς, δηλώνω ότι λαμβάνω γνώση πως τυχόν μηνύματα που θα δημοσιεύσω στο forum, για λόγους συνέχειας και συνέπειας της κοινότητας αλλά και για λόγους σεβασμού των υπολοίπων μελών που θα αφιερώσουν χρόνο να απαντήσουν στα threads μου, δε θα είναι εφικτό να διαγραφούν εκ των υστέρων, εκτός κι αν σε αυτά εκθέτω προσωπικά στοιχεία (πχ όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο κτλ).

Αποδέχεστε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Η νομιμότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα των μηνυμάτων δεν είναι εγγυημένη και περιορίζεται στους όρους χρήσης και την κρίση, την παρατηρητικότητα αλλά και το διαθέσιμο χρόνο της εθελοντικής Ομάδας Διαχείρισης. Το ίδιο ισχύει και για τους συνδέσμους (links).

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αναδημοσιεύσει τα μηνύματα σε οποιοδήποτε ΜΜΕ, έντυπο και ηλεκτρονικό, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιαδήποτε επεξεργασία. Μοναδική προϋπόθεση ότι θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δημιουργού και στην περίπτωση που το μέλος δεν το έχει δηλώσει, το ψευδώνυμό του. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής εκμεταλλευτεί κάποιο μήνυμα εκτός από την χρήση του ischool.gr και από αυτή την εκμετάλλευση προκύψει άμεσο κέρδος, τότε είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του περιεχομένου, εφόσον αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να καθοριστεί το ποσοστό της αποζημίωσης του δημιουργού.

Το ischool.gr και ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των μελών της. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το σύνταγμα της Ελλάδας Αρθρο 5α.παρ.2 αλλά και την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ischool.gr και ο διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα όποια γραφόμενα των μελών. Στην αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνονται και μέλη της Ομάδας Διαχείρησης (ΟΔ), τα όποια εκφράζουν την προσωπική τους άποψη και όχι απαραίτητα κάποια επίσημη θέση του ischool.gr ή του διαχειριστή.

Τα μέλη αποδέχονται και επιτρέπουν, σε κάθε άλλο μέλος και επισκέπτη, την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή του περιεχομένου που δημοσιεύουν, για προσωπική χρήση. Αναγνωρίζουν και εγγυώνται ότι το περιεχόμενο που αποστέλλουν (1) τους ανήκει ή ελέγχουν όλα τα δικαιώματά του (2) είναι αληθές και ακριβές, (3) ότι η χρήση δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και (4) δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσουν το διαχειριστή / ιδιοκτήτη του ischool.gr για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν. Ο διαχειριστής / ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε περιεχόμενο που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Πολιτική Απορρήτου

Ποια δεδομένα επισκέπτη αποθηκεύονται κατά την εγγραφή και περιήγησή σας στο ischool.gr;

Για την εγγραφή σας στο ischool.gr, μας γνωστοποιείτε τη διέθυνση e-mail σας, έναν κωδικό πρόσβασης και μια ημερομηνία γέννησης για την οποία μπορείτε να ορίσετε αν θα φαίνεται σε τρίτους ή όχι. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται κωδικοποιημένος στη βάση δεδομένων μας, συνεπώς δεν είναι δυνατή η ανάκτησή / ανάγνωσή του από εμάς ή από τρίτους. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε προαιρετικά το προφίλ σας γνωστοποιώντας κι άλλα στοιχεία για εσάς, όπως η τοποθεσία σας (περιοχή), το επάγγελμά σας κτλ.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως μέλος αλλά και κατά τη δημοσίευση μηνυμάτων στο forum, αποθηκεύουμε στη βάση μας την τρέχουσα διεύθυνση IP σας και την αντιστοιχία του μηνύματός σας με το προφίλ σας.

Κατά την περιήγησή σας στο ischool.gr αποθηκεύονται προσωρινά στη βάση μας για μέγιστη διάρκεια μέχρι 1 ώρα από τη στιγμή που κάνετε το τελευταίο click κάποια δεδομένα πρωτοκόλλου, όπως η ώρα του τελευταίου click, η τρέχουσα IP και η ονομασία του browser που χρησιμοποιείτε. Η IP και ο browser σας δεν φαίνονται σε τρίτους πέραν από την Ομάδα Διαχείρισης. Τα δεδομένα πρωτοκόλλου αποθηκεύονται αυστηρά για λόγους λειτουργίας της σελίδας μας "Συνδεδεμένοι Χρήστες", για αναγνώριση τυχών επιθέσεων, ενώ, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε την ταυτότητα του κάθε χρήστη από τα δεδομένα αυτά.

Τι δικαιώματα έχετε;

Διατηρείτε το δικαίωμα να τροποποιήσετε τα στοιχεία προφίλ σας, ακόμα και να τα διαγράψετε (ελλιπής αναφορά), τα οποία είναι όλα προαιρετικά με εξαίρεση την ημερομηνία γέννησης (για αλλαγή ή διαγραφή της θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα στο υποσέλιδο).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω ή διαγράψω το λογαριασμό και τα προσωπικά μου δεδομένα;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του να μπορείτε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχουμε τους εξής δύο τρόπους χειρισμού του λογαριασμού σας με ότι δεδομένα τον συνδέουν:
 • 1. Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, μεταβαίνετε στον Πίνακα Ελέγχου (από το μενού του "γραναζιού" δίπλα από τη μηχανή αναζήτησης που βρίσκεται στο πάνω - δεξιά μέρος της σελίδας) > tab Ρυθμίσεις > tab Ιδιωτικότητα κι ακολουθείτε τις οδηγίες. Η απενεργοποίηση λογαριασμού αδρανοποιεί το λογαριασμό σας και καθιστά το προφίλ σας μη προσβάσιμο από εσάς κι από τρίτους, ενώ παύει να εμφανίζεται στη Λίστα Μελών μας και δεν θα λαμβάνετε κανένα e-mail από την πλατφόρμα. Ωστόσο δεν αποτελεί διαγραφή των δεδομένων, συνεπώς, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε επανενεργοποίηση του λογαριασμού επικοινωνώντας μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας στο υποσέλιδο.
 • 2. Αν επιθυμείτε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας κι όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση (διεύθυνση e-mail, καταγεγραμμένες IP, ημερομηνία γέννησης, φύλο κι ό,τι άλλο δηλώσατε ως στοιχείο προφίλ), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας στο υποσέλιδο ώστε να επιληφθούμε άμεσα του θέματος και προς εξυπηρέτησή σας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαγραφή λογαριασμού είναι μη αναστρέψιμη ενέργεια και δεν περιλαμβάνει τα μηνύματα του forum, εκτός από αυτά στα οποία αναφέρονται προσωπικά δεδομένα ή σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο. Αν υπάρχουν σχετικά μηνύματα που σας ταυτοποιούν ή δηλώνετε προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να μας τα υποδείξετε ώστε να διαγραφούν άμεσα. Ύστερα από τη διαγραφή λογαριασμού, δεν επιτρέπεται να ξανά δημιουργήσετε λογαριασμός στα fora για ένα διάστημα 12 μηνών (προκειμένου να μην υπάρχει κατάχρηση ή κακόβουλη χρήση της δυνατότητας διαγραφής). Σε περίπτωση εντοπισμού νέου λογαριασμού εντός του 12 μηνου από την ημερομηνία διαγραφής του αρχικού λογαριασμού, ο νέος αυτός λογαριασμός θα αποκλειστεί. Για οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τη φόρμα επικοινωνίας.

Για την ομαλή λειτουργία της κοινότητάς μας και λαμβάνοντας υπόψιν τον κανόνα #6, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ομάδας Διαχείρισης το πως θα χειριστεί περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης του forum ή δημιουργίας λογαριασμού από άτομο που προηγουμένως είχε επιλέξει να διαγράψει το λογαριασμό του.

Πολιτική Cookies

 • Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη μέσω του περιηγητή του (browser), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.
 • Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).
 • Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο χρήστης πλέον θα πρέπει να ενημερώνεται για το αν επιθυμεί την αποθήκευση cookies στον περιηγητή του (browser).
 • Το ischool.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookies και συγκεκριμένα για θέματα που αφορούν:
  • Α) τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη, προκειμένου ο χρήστης να παραμένει συνδεδεμένος καθώς περιηγείται στην ιστοσελίδα
  • Β) την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου
  • Γ) την επιλογή περιεχομένου το οποίο προβάλλεται στο ischool.gr, ακόμη και διαφημιστικού, έτσι ώστε να είναι συναφή με τα ενδιαφέροντα του
  • Δ) δεδομένα αποθήκευσης των προτιμήσεών του (π.χ. σε ποια πλαίσια έχει επιλέξει ελαχιστοποίηση ώστε να μην του ξανά εμφανιστούν κ.α.)
 • Προκειμένου ο χρήστης να περιηγηθεί στο ischool.gr είναι απαραίτητη η αποδοχή της χρήσης cookies. Κατά την πρώτη περιήγηση στο ischool.gr, ο χρήσης ενημερώνεται μέσω μιας εμφανούς ειδοποίησης για την αποδοχή ή απόρριψη των cookies.
 • Όροι δεοντολογίας

  1. 1

   Χλευασμός & Προσωπικές Επιθέσεις

   Πιστεύουμε ότι κάθε μορφής κριτική πρέπει να γίνεται στις ιδέες και όχι στους ανθρώπους. Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλλεται ο συνομιλητής. Απαγορεύονται αυστηρά οι κάθε μορφής προσωπικές επιθέσεις, ειδικότερα με την χρήση χλευαστικών ή προσβλητικών εκφράσεων και γενικότερα αρνητικών χαρακτηρισμών. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις όπου ο στόχος της μειωτικής αποδοκιμασίας δεν είναι μεμονωμένο μέλος αλλά υποσύνολο ή σύνολο μελών του ischool.gr. Τέλος, παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν τους διαχειριστές εάν λάβουν προσβλητικά προσωπικά μηνύματα ώστε να μπορούν οι κατά συρροή παραβάτες να λάβουν τις ανάλογες ποινές.

   Σε περίπτωση που σας προσβάλλει κάποιο μήνυμα Α) ως εγεγγραμμένο χρήστη του ischool.gr, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της Αναφοράς Μηνύματος. Στην περίπτωση που απαντήσετε σε προσβλητικό προς εσάς μήνυμα με προσβολή, ενδέχεται να υπάρξει επίπληξη και προς εσάς. Β) Ως επισκέπτη του ischool.gr, χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας μαζί μας στο υποσέλιδο ώστε να εξετάσουμε και επιληφθούμε του θέματος.

  2. 2

   Διαφήμιση χωρίς την απαραίτητη άδεια

   Απαγορεύεται η διαφήμιση από μέλος του ischool.gr, χωρίς την έγκριση των υπευθύνων, είτε αυτή αφορά κάποιο site, είτε οποιοδήποτε προϊόν, είτε αυτή γίνεται δημόσια σε οποιοδήποτε σημείο του site είτε μέσω προσωπικών μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του forum. Η αγνόηση των συστάσεων της ΟΔ, μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό. Ωστόσο επιτρέπεται:

   - Η παράθεση μη ανταγωνιστικών ιστοσελίδων που αποτελούν προσωπικές δημιουργίες των μελών, εφόσον αυτές δεν παραβαίνουν κάποιον από τους υπόλοιπους κανόνες (πειρατεία, περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους, ιστοσελίδες πολιτικού περιεχομένου κ.τ.λ.). Η παρουσίαση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται μόνο μια φορά ανά δικτυακό τόπο και μόνο σε προκαθορισμένα θέματα που υπάρχουν για το σκοπό αυτό και η παρουσίαση ιστοσελίδας που αποτελεί προσωπική δημιουργία μέλους μπορεί να γίνει εφόσον το μέλος αυτό έχει συμπληρώσει 50 δημοσιεύσεις.

   - Η παράθεση άρθρων και κάθε τύπου ιστοσελίδων, ως πηγές αυτών των άρθρων προς ενημέρωση ή συζήτηση σε θέματα του forum, αρκεί η παράθεση αυτή να μην παραβιάζει τον Όρο #3. Τέλος, σε κάθε αναδημοσίευση κειμένου από άλλες ιστοσελίδες / πηγές, πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα η πηγή προέλευσής του.

  3. 3

   Κακόβουλα μηνύματα

   Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφής κακόβουλο, εριστικό, υβριστικό μήνυμα. Κακόβουλα μηνύματα θεωρούνται και οι απόπειρες ενσυνείδητου trolling, μηνύματα πορνογραφικού χαρακτήρα αλλά και τα μηνύματα που σχετίζονται με μεθόδους εύκολου "κέρδους". Επιπλέον, και με εξαίρεση το section "Chat and Fun", η ΟΔ έχει την διακριτική ευχέρεια να εντάσσουν σε αυτή την κατηγορία και περιπτώσεις όπου κάποιο μέλος γράφει συχνά μηνύματα που δεν μπορούν να βοηθήσουν την συζήτηση του εκάστοτε thread. Τέλος κακόβουλο θεωρείται και η δημοσίευση προσωπικών μηνυμάτων αλλά και η ανακοίνωση αποχώρησης. Μπορείτε να αποχωρήσετε αθόρυβα ή/και να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Η ανακοίνωση της αποχώρησής σας δεν είναι ανεκτή.
   Σε περίπτωση που η ΟΔ σας αποκλείσει από κάποιο συγκεκριμένο thread ή κατηγορία, δεν θα γίνει ανεκτή η συζήτηση για αυτό το θέμα σε άλλο thread ή στην Kουβεντούλα χωρίς θέμα.

  4. 4

   Σχολιασμός ψήφων και του συστήματος αξιολόγησης μηνύματων

   Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός ψήφων, του συστήματος αξιολόγησης και οποιασδήποτε άλλης πληροφορία μπορεί να διεξαχθεί από αυτό. Σε αυτόν τον όρο συμπεριλαμβάνεται η παρότρυνση ή αποθάρρυνση για ψήφιση μηνυμάτων αλλά και η απαίτηση για αιτιολόγηση των ψήφων. Τα threads είναι θέματα συζητήσεων ενός συγκεκριμένου topic και σε καμία περίπτωση δεν θα αναλίσκονται στα επί του συστήματος αξιολόγησης μηνυμάτων.

  5. 5

   Ρατσισμός

   Εκφράσεις ρατσιστικών & φανατικών ιδεών ή λεκτικές, υβριστικές επιθέσεις σε εθνικές, φυλετικές κοινωνικοπολιτικές ή θρησκευτικές ομάδες απαγορεύονται.

  6. 6

   Διπλός Λογαριασμός Μέλους (Double Account)

   Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό πρόσβασης στο ischool.gr. Στο περιορισμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι απενεργοποιημένοι λογαριασμοί.

  7. 7

   Ένας λογαριασμός, ένα άτομο

   Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός άτομα τον ίδιο λογαριασμό.

  8. 8

   Greeklish, κεφαλαία & γενικόλογοι τίτλοι

   Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση greeklish (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες) σε οποιαδήποτε σημείο του site. Η γραφή αγγλικών με ελληνικούς χαρακτήρες επιτρέπεται αλλά καλύτερα να αποφεύγεται. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν των ελληνικών, εκτός αν συνιστά ελάχιστο τμήμα του post. Παράλληλα απαγορεύεται και η γραφή του μεγαλύτερου τμήματος των μηνυμάτων/τίτλων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γιατί "υποδηλώνουν" υψηλό τόνο φωνής και είναι δυσανάγνωστα και αισθητικά δυσάρεστα. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται γενικόλογοι ή παραπλανητικοί τίτλοι. Τέλος, στον ίδιο όρο συμπεριλαμβάνεται και η «σύντομη» γραφή ελληνικών, δηλαδή μισές-κομμένες λέξεις κτλ.

  9. 9

   Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων

   Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων φυσικών πρόσωπων χωρίς την άδεια τους. Στα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, e-mail, κωδικοί. Επίσης απαγορεύεται η δημοσιοποίηση ψευδών προσωπικών εμπειριών μεταξύ χρηστών του ischool.gr.

  10. 10

   Παράνομη διακίνηση αρχείων & μέθοδοι εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού και συστημάτων

   Δεν επιτρέπονται μηνύματα που περιέχουν οτιδήποτε σχετικό με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού και συστημάτων καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες που περιέχουν τέτοιο περιεχόμενο ή ακόμη και torrents τα οποία αναφέρονται σε εμπορικά προγράμματα ή σε παράνομα αντίγραφα έργων που προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης απαγορεύονται οι αναφορές σελίδων που είτε χρησιμοποιούν την τεχνολογία streaming, είτε οδηγούν σε άλλες σελίδες διακίνησης αρχείων χωρίς την απαραίτητη άδεια. Στην απαγόρευση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι λέξεις-κλειδιά που εύκολα μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένες πηγές παράνομου υλικού.

   Εξαίρεση αποτελούν οι νόμιμες σελίδες των οποίων το περιεχόμενο εξαρτάται από τα μέλη και τυχόν παράνομο υλικό που δεν έχει προλάβει να αφαιρεθεί από τους αρμόδιους των σελίδων αυτών.

  11. 11

   Επανάληψη - αντιγραφή ενός μηνύματος

   Απαγορεύεται η επανάληψη - αντιγραφή ενός post/thread είτε από τον ίδιο χρήστη είτε από άλλους χρήστες. Επίσης απαγορεύεται η περαιτέρω ανάλυση με δημιουργία καινούργιου thread/post, κάποιου θέματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σε κάποιο άλλο thread.

  12. 12

   Σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους εγγραφής και δημοσίευσης των στοιχείων

   Ο μόνος αποδεκτός τρόπος εγγραφής μέλους είναι μέσω της φόρμας που παρέχει το ischool.gr. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος δεν είναι αποδεκτή. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση των στοιχείων σας (username & Password).

   Επιπλέον, e-mail λογαριασμοί προσωρινοί - μιας χρήσεως, δεν θεωρούνται έγκυροι και στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λογαριασμός χρήστη με χρήση σχετικής υπηρεσίας - παρόχου e-mail, ο λογαριασμός αποκλείεται μόνιμα - ειδικές περιπτώσεις (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όπως παράλειψη τήρησης του όρου από ενεργό μέλος) βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια της ΟΔ.

  13. 13

   Αθλητικές, θρησκευτικές και κομματικές συζητήσεις

   Επιτρέπονται οι όποιες αθλητικές - θρησκευτικές - κομματικές συζητήσεις αρκεί αυτές να μην αγγίζουν τα όρια του φανατισμού και του προσηλυτισμού και να μην τοποθετούνται ρατσιστικά - φυλετικά - σεξιστικά. Ο καθένας έχει την άποψή του και τα πιστεύω του, που θα πρέπει να τα σεβόμαστε, όποιες απόψεις και αντιλήψεις και αν είναι αυτές. Αν διαφωνούμε ή όποια αντιπαράθεση θα πρέπει να γίνεται σε κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο και όχι με την μορφή προσωπικών επιθέσεων.

  14. 14

   Δημόσιος σχολιασμός ενεργειών της ΟΔ ή/και προσβολή των συντελεστών της

   Οποιαδήποτε σχόλιο, ένσταση ή απορία που αφορά σε ενέργειες της ΟΔ, δηλαδή θέματα που αφορούν σε infraction, ban, επεξεργασία μηνυμάτων και θεμάτων, εφαρμογή των όρων και παρόμοια, πρέπει να εκφράζεται μόνο στη σχετική κατηγορία. Ωστόσο σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να εκφράζονται απόψεις με περιεχόμενο υβριστικό προς τους αρμόδιους ή την ΟΔ.

  15. 15

   Υπογραφές

   Απαγορεύονται i) ο συνολικός χώρος να είναι μεγαλύτερος από 680 pixel πλάτος και 150 ύψος, ii) συνολικό μέγεθος των εικόνων να ξεπερνά τα 100kb και iii) η χρήση του bbcode spoiler tag.

  16. 16

   Παρεμβάσεις μελών για θέματα που άπτονται της ΟΔ

   Σε περιπτώσεις που πρέπει να επέμβει συντονιστής, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της Αναφοράς Μηνύματος. Μην κάνετε δημόσιες συστάσεις στα άλλα μέλη (αυτές είναι αρμοδιότητες των συντονιστών και όχι των μελών).

  17. 17

   Αγγελίες ανάληψης εργασιών

   Απαγορεύεται η προώθηση υπηρεσιών ανάληψης φοιτητικών, μαθητικών ή άλλων εργασιών (μετά αμοιβής ή χωρίς αμοιβή) και πρακτικών αντιδεοντολογικών προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Σχετικές αγγελίες και μηνύματα θα διαγράφονται χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης απαγορεύεται κάθε είδους παραπομπή σε άλλα sites αγγελιών / δημοπρασιών, μέσα σε μία αγγελία.

  18. 18

   Συζητήσεις πολιτικής θεματολογίας

   Απαγορεύονται αυστηρά οι πολιτικές συζητησεις εντος του συνόλου των υπηρεσιών του iSchool.

   Το e-steki.gr είναι το μόνο εκ των συνδεόμενων ischool.gr, και e-steki.gr, στο οποίο επιτρέπονται οποιουδήποτε είδους πολιτικές συζήτησεις, κι όλα τα σχετικά νήματα θα μεταφέρονται εκεί, δεδομένου ότι δεν αποτελούν αντικείμενο προπαγάνδάς, ή /και δημιουργίας εντάσεων αναμεσα στους χρήστες.

   Ενθαρρύνεται ο γενικός σχολιασμός, καθώς κι η ανταλλαγή υγιών απόψεων όσον αφορά πολιτικά συστήματα γενικά, καθώς και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ωστόσο τονίζεται ρητά, πως οποιαδήποτε αναφορά σε πεπραγμένα ή ρήσεις πολιτικών προσώπων ή/και φορέων, θα πρέπει να εχει ως κίνητρο την ενημέρωση της κοινότητας του e-steki ή/και τη συζήτηση μεταξύ των μελών αυτής, κι όχι την προώθηση ή απαξίωση του εν λόγω προσώπου/φορέα. Ενθαρρύνεται ή παρουσίαση, όσο και η διασταύρωση της αντικειμενικότητας της πηγής κάθε αναρτούμενης είδησης, με έμφαση στην πρόληψη διασποράς fake news. Όσον αφορά το σχολιασμό οποιασδήποτε άποψης ή είδησης, θα πρέπει ο τελευταίος να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του σεβασμού μεταξύ των μελών που διέπει τις συζητήσεις οποιασδήποτε θεματολογίας του e-steki.gr.

  Πολιτικές και αρχές λειτουργίας της Ομάδας Διαχείρισης (ΟΔ)

  • Πιο σημαντικό από τους κανόνες είναι η διάθεση του χρήστη να προάγει την ωφέλιμη λειτουργία του φόρουμ, προσφέροντας γνώση και απόψεις με καλοπροαίρετη διάθεση. Οι κανόνες απευθύνονται σε όσους δεν λειτουργούν με γνώμονα τέτοια καλοπροαίρετα κίνητρα.
  • Οι ποινές είναι ενδεικτικές. Η ΟΔ μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο από ότι ορίζουν οι όροι, σε ακραίες περιπτώσεις ή εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
  • Όλοι οι όροι που αφορούν τρόπους συμπεριφοράς ή άλλα θέματα περιεχομένου, συνοδεύονται από διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ισχύουν για οποιοδήποτε σημείο του site (λ.χ. όπως avatars, υπογραφές μηνυμάτων, nicknames ή status)
  • Η ΟΔ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από το ischool.gr μέλη ή μηνύματα που το υποβαθμίζουν όπως επίσης έχει και το δικαίωμα να αφαιρεί μηνύματα που δεν είναι τεκμηριωμένα. Ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία, η παράθεση θέσεων με προσβλητικές διατυπώσεις χωρίς τεκμηρίωση, το κάλεσμα σε κάθε μορφής βία δεν έχουν θέση στους χώρους του ischool.gr. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση ιατρικών θεμάτων και απόψεων που δεν τεκμηριώνονται σαφώς από κάποια έγκυρη πηγή ή/ και συνιστούν fake news.
  • Με βάση τη θεμελιώδη αρχή της κοινότητας, δηλαδή ότι η κριτική ασκείται στις ιδέες κι όχι στους ανθρώπους, δεν επιτρέπεται ο δημόσιος σχολιασμός χρηστών από άλλους χρήστες με οποιονδήποτε τρόπο, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων θεμάτων με αντικείμενο χρήστες, αναρτήσεων σε προφίλ χρηστών (άμεσα ενδιαφερομένων ή τρίτων), υπογραφών, κλπ. Κάθε παρόμοιο περιστατικό θα αντιμετωπίζεται από την Ομάδα Διαχείρισης ανάλογα με τη σοβαρότητά του.
  • Κακόβουλη χρήση και κατάχρηση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ischool.gr θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή infraction ή αποκλεισμού (ban) από το ischool.gr/ή διαγραφή του κειμένου του υποκείμενου χρήστη, εάν η παραβίαση είναι σχετική με κείμενο. Το ίδιο ισχύει και για τα αιτήματα προς την ομάδα διαχείρισης, δηλαδή αν κάποιο αίτημά σας προς την ομάδα θεωρηθεί καταχρηστικό, είναι πιθανό να απορριφθεί.
  • Mπορείτε να ζητήσετε αλλαγή του nickname σας μόνο μία φορά

  Συμβουλές προς τους γονείς

  Αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία γύρω από Internet, όπως οι περισσότεροι στην Ελλάδα σήμερα, πιθανότατα να μην έχετε αντιληφθεί τη σημασία του. Όπως για καθετί, έτσι και για το Internet μπορείτε να πάθετε και να μάθετε ή να ρωτήσετε τους παλιότερους, προκειμένου να αποφύγετε τα λάθη. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ιδιαιτέρως τα ηλεκτρονικά επηρεάζουν τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Παλαιότερα η τηλεόραση και σήμερα το Internet παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον τρόπο με τον οποίο πληροφορούνται, εκπαιδεύονται, επικοινωνούν αλλά και διασκεδάζουν τα μέλη των οικογενειών, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η επίδραση αυτών των μέσων άλλοτε θεωρείται αρνητική και άλλοτε θετική. Για παράδειγμα η τηλεόραση από τη μία πλευρά κατηγορείται ότι απομονώνει τα μέλη των οικογενειών και μειώνει την επικοινωνία και την επαφή μεταξύ τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το πιο πρόσφατο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας το Internet. Από τη μία αντιμετωπίζεται με φόβο και επιφύλαξη, κυρίως από τους γονείς και από την άλλη θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για όλους.

  Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι το Internet αφορά κυρίως τα νεαρά μέλη των οικογενειών, καθώς οι νεαρές ηλικίες κάνουν τόσο μεγάλη χρήση από πλευράς χρόνου όσο και περισσότερες χρήσεις, από διασκέδαση με παιχνίδια και μουσικά ακούσματα, αναζήτηση πληροφοριών για hobbies μέχρι σχολικές εργασίες. Επιπλέον, οι νέοι άνθρωποι το υιοθετούν γρηγορότερα, γνωρίζουν περισσότερα για αυτό, το έχουν αγκαλιάσει και το προτιμούν έναντι όλων των άλλων μέσων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουν οι ρόλοι μέσα στο σπίτι καθώς πολλοί γονείς ζητούν τη βοήθεια των παιδιών τους στη συλλογή πληροφοριών για μία σειρά από θέματα, από το να ψάξουν πληροφορίες για διακοπές μέχρι το να συγκρίνουν τιμές για προϊόντα (Dimmick 2004)

  Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι γονείς είναι επιφυλακτικοί για τη χρήση Internet από τα παιδιά τους. Πρώτον, φοβούνται ότι μπορεί να τους οδηγήσει σε μια απομόνωση, άποψη που ξεκινά από μια γενικότερη αντίληψη για τις νέες τεχνολογίες, ότι είναι «απρόσωπες», «αποδυναμώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων», ενώ για το Internet αναφέρουν ότι «αποδυναμώνει τις προσωπικές επαφές» και δημιουργεί «εικονικές». Επίσης οι περισσότεροι μη χρήστες γονείς αναφέρουν ότι «υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος με την πλοήγηση στο Internet» να «πωρωθεί με αυτό» και να αποφύγει να ασχοληθεί με άλλες περισσότερο δημιουργικές δραστηριότητες. Παρατηρείται λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί στους γονείς ένας φόβος απομόνωσης των νέων ανθρώπων από δύο πράγματα: πρώτον από τις κοινωνικές τους επαφές με άλλους νέους, φίλους, παρέες, συγγενείς ακόμη και με τους ίδιους τους γονείς και δεύτερον, ένας φόβος ότι τα παιδιά σπαταλούν παραγωγικές ώρες, πιθανότατα για διάβασμα, με παιχνίδι ή εξερεύνηση στο Internet.O A. Huston παρατήρησε ότι έρευνες στην Ευρώπη δείξανε πως οι γονείς προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο το χρόνο χρήσης του Internet και λιγότερο το περιεχόμενό του. Ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με την τηλεόραση όπου ο έλεγχος αφορά περιεχόμενο και όχι χρόνο παρακολούθησης.

  Γενικά και απλοϊκά , το διαδίκτυο είναι ένα καλό μέρος. Χάριν αυτού μπορείτε να βρείτε νέους φίλους με κοινά ενδιαφέροντα και παρέες. Αλλά, έτσι όπως και στους δρόμους, και στο διαδίκτυο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Τα παιδιά σας δεν θα γίνουν έμποροι ναρκωτικών ή κλέφτες αυτοκινήτων, αλλά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να ανησυχείτε. Η προστασία τον παιδιών είναι γονική ευθύνη.

  Περάστε περισσότερη ώρα με τα παιδιά σας. Τα παιδιά προσπαθούν να δραπετεύσουν στον πλασματικό κυβερνοχώρο με τις ώρες, όταν υπάρχουν προβλήματα στην πραγματική ζωή τους ή δεν υπάρχει κανένας να ακούσει τα προβλήματά τους. Αν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με τα παιδιά σας, τότε μπορείτε να τα επηρεάσετε με θετικό τρόπο. Μην προσπαθήσετε να ελέγχετε το παιδί σας συνεχώς- αν υπάρχει εμπιστοσύνη τότε το παιδί θα ζητήσει την βοήθεια και την συμβουλή σας. Σήμερα, τα παιδιά ξέρουν περισσότερα από εσάς σχετικά με το internet. Για αυτό μην αγορεύετε συνεχώς. Ρωτήστε τα και αφήστε τα να σας διδάξουν, καθώς, αυτό που θα μάθετε, θα σας επιτρέψει να τα προστατεύσετε καλύτερα.

  Ρωτήστε τι καλό υπάρχει στο ischool.gr. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο ischool.gr και βάλτε το παιδί σας στη λίστα των φίλων σας. Περιεργαστείτε το προφίλ του παιδιού σας - ποιες πληροφορίες είναι ορατές μόνο από τους φίλους και τα μέλη και ποιες από τον καθένα. Αν κάτι σας ενοχλήσει, τότε εξηγήστε τους την αιτία της ενόχλησης και καθοδηγήστε τα. Διαταγές και αρνήσεις δεν λειτουργούν. Ζητήστε από το παιδί σας πάντα να σας λέει αν κάτι ενοχλητικό ή ύποπτο συμβαίνει. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν πως να αντιδράσουν αν παρενοχληθούν ή τρομοκρατηθούν. Δυστυχώς ο νόμος είναι αδύναμος σε αυτόν τον τομέα - παρεμβαίνει μόνο όταν κάτι συμβεί και ίσως είναι πολύ αργά. Παροτρύνετε τα παιδιά σας να καταγγέλουν στην ΟΔ του ischool.gr, οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης τα απασχολήσει.

  Συμβουλές προς τους ανήλικους

  Δεν μας αρέσει να αγορεύουμε στους νέους για «δαιμόνια» του Internet. Θα δώσουμε απλά μια σύντομη συμβουλή που ισχύει για γενικότερα για το Internet. Μην συναντάτε πρόσωπα που γνωρίσατε στο διαδίκτυο, χωρίς συνοδεία. Αν πραγματικά επιθυμείτε να το κάνετε, πληροφορήστε σχετικά τους γονείς σας, πείτε τους που θα είστε και πως μπορούν να σας βρούνε. Αν αυτό δεν είναι η λύση, τότε εναλλακτικά πείτε το σε φίλους. Πάρτε κάποιον μαζί σας στην πρώτη συνάντηση (κατά προτίμηση ενήλικα). Συναντηθείτε σε ένα πολυσύχναστο μέρος - μεγάλο πολυκατάστημα, δημοφιλή καφετέρια κτλ. Αν είναι δυνατόν ελέγξτε με ποιον έχετε να κάνετε, π.χ. αν έχετε κοινούς φίλους. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και νέοι άνθρωποι, με όχι και τόσο καλές προθέσεις όσο νομίζετε.

  Top