Παιδαγωγικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

ChristinaKarp

Νεοφερμένος

Η ChristinaKarp αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 24 ετών. Έχει γράψει 2 μηνύματα.
Καλησπέρα!
Μετά από αρκετές δυσκολίες κατάφερα να περάσω στο παιδαγωγικό δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Ομολογώ ότι πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ, αλλά δυστυχώς εξαιτίας της ιστορίας, έχασα την πρώτη μου επιλογή.. Μετά από 1 μήνα που ξεκίνησε το πανεπιστήμιο, έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι αν όντως το τμήμα αυτό μου ταιριάζει και αν έχει κάποια μεταπτυχιακά που θα με βοηθήσουν να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ. Τα μαθήματα του τμήματος είναι αρκετά γενικά και επειδή είναι καινούργιο τμήμα, δε γνωρίζουμε πολλά για αυτό. Ποια είναι η άποψη σας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 

Kostis-Palamas

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Kostis-Palamas αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 28 ετών και Μεταπτυχιούχος. Έχει γράψει 220 μηνύματα.
Πρωτη φορα ακουω για αυτο το τμημα! Τι επαγγελματικα δικαιωματα προσφερει;
 

Guest 699855

Επισκέπτης

αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμέν. Δεν έχει γράψει κανένα μήνυμα.
Πρωτη φορα ακουω για αυτο το τμημα! Τι επαγγελματικα δικαιωματα προσφερει;

ΝΟΜΟΣ 4589/2019

ΦΕΚ 13 τ.Α/29-1-2019

Άρθρο 16

Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:

α) Τμήμα Φιλοσοφίας και

β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, χωρίς να αποτελεί διακριτό Τομέα.

2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.

3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31.8.2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Σε καθένα από τα νέα Τμήματα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο τμήμα Φ.Π.Ψ. κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου.

8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1.9.2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.10.2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει στις 31 Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.

9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την 1.9.2019 στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα (1) από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.

11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τμήματος Ψυχολογίας ως εξής:

α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,

β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήμα- τος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και δεν ανακαλείται και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλίου 2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Οι φοιτητές διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και όσοι από τους φοιτητές της παραγράφου 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ποιο από τα δύο νέα Τμήματα είναι αρμόδιο για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Φ.Π.Ψ. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παράγραφο 8.

13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατανέμονται στα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φ.Π.Ψ. εντάσσονται με απόφαση της Συγκλήτου σε ένα από τα τρία ανωτέρω Τμήματα ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Καλησπέρα!
Μετά από αρκετές δυσκολίες κατάφερα να περάσω στο παιδαγωγικό δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Ομολογώ ότι πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ, αλλά δυστυχώς εξαιτίας της ιστορίας, έχασα την πρώτη μου επιλογή.. Μετά από 1 μήνα που ξεκίνησε το πανεπιστήμιο, έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι αν όντως το τμήμα αυτό μου ταιριάζει και αν έχει κάποια μεταπτυχιακά που θα με βοηθήσουν να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ. Τα μαθήματα του τμήματος είναι αρκετά γενικά και επειδή είναι καινούργιο τμήμα, δε γνωρίζουμε πολλά για αυτό. Ποια είναι η άποψη σας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Η @Revekka θα μπορέσει να σε καθοδηγήσει πώς θα μπορέσεις ν΄ασχοληθείς με τα ΜΜΕ που σ΄ενδιαφέρουν.
 
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

uni77

Δραστήριο μέλος

Η Μαίρη αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 23 ετών. Έχει γράψει 458 μηνύματα.
Σε κανει φιλολογο, αλλα δυστυχως με τοσα φιλολογικα τμηματα δυσκολο να αποκατασταθείς. Αν βλέπεις οτι δεν σου ταιριάζει σου προτείνω να φυγεις οσο πιο νωρις γινεται... κάνε 10% ή ξαναδωσε, μην ταλαιπωρεις τον εαυτό σου. Been there done that
 

γιαννης_00

Περιβόητο μέλος

Ο γιαννης_00 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 21 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Πειραιάς (Αττική). Έχει γράψει 5,637 μηνύματα.
Καλησπέρα!
Μετά από αρκετές δυσκολίες κατάφερα να περάσω στο παιδαγωγικό δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Ομολογώ ότι πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ, αλλά δυστυχώς εξαιτίας της ιστορίας, έχασα την πρώτη μου επιλογή.. Μετά από 1 μήνα που ξεκίνησε το πανεπιστήμιο, έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι αν όντως το τμήμα αυτό μου ταιριάζει και αν έχει κάποια μεταπτυχιακά που θα με βοηθήσουν να ασχοληθώ με τα ΜΜΕ. Τα μαθήματα του τμήματος είναι αρκετά γενικά και επειδή είναι καινούργιο τμήμα, δε γνωρίζουμε πολλά για αυτό. Ποια είναι η άποψη σας;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Αν θελεις δημοσιογραφια εισαι στο σωστο μερος . Ενα πτυχιο φιλισοφιας και το καταλληλο μετπτυχιακο ειναι μια καλη αρχη. Ποιος μπορει να εχει καλυτερη πεννα απο ενα φιλοσοφο?
ΑΠΘ , μεταπτυχιακο επι της ουσιας της δημοσιογραφιας
ΕΚΠΑ . μεταπτυχιακο επι της μεθοδολογιας και τεχνικης της δημοσιογραφιας.

Υπαρχουν και πολλα αλλα για μαρκετινκ , δημοσιες σχεσεις, σοσιαλ μιντια
 

ChristinaKarp

Νεοφερμένος

Η ChristinaKarp αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 24 ετών. Έχει γράψει 2 μηνύματα.
Σε κανει φιλολογο, αλλα δυστυχως με τοσα φιλολογικα τμηματα δυσκολο να αποκατασταθείς. Αν βλέπεις οτι δεν σου ταιριάζει σου προτείνω να φυγεις οσο πιο νωρις γινεται... κάνε 10% ή ξαναδωσε, μην ταλαιπωρεις τον εαυτό σου. Been there done that
Αυτη η σκέψη έχει περάσει από το μυαλό μου, αλλά δυστυχώς έχω γράψει περίπου 14 χιλιάδες μόρια,μαζί με τα αγγλικά παει 15 χιλιάδες,οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπω σε κάποια άλλη σχολή εντός Αθηνών.. Μόνο στο τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας θα μπορούσα, αλλά και εκεί λίγο που το έψαξα, είναι θολά τα πράγματα..
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Αν θελεις δημοσιογραφια εισαι στο σωστο μερος . Ενα πτυχιο φιλισοφιας και το καταλληλο μετπτυχιακο ειναι μια καλη αρχη. Ποιος μπορει να εχει καλυτερη πεννα απο ενα φιλοσοφο?
ΑΠΘ , μεταπτυχιακο επι της ουσιας της δημοσιογραφιας
ΕΚΠΑ . μεταπτυχιακο επι της μεθοδολογιας και τεχνικης της δημοσιογραφιας.

Υπαρχουν και πολλα αλλα για μαρκετινκ , δημοσιες σχεσεις, σοσιαλ μιντια
Μπορώ να πω ότι το μήνυμα σου με γέμισε με αισιοδοξία! Θα τα κοιτάξω τα λινκ που μου έστειλες! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!!
 

γιαννης_00

Περιβόητο μέλος

Ο γιαννης_00 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 21 ετών, Φοιτητής και μας γράφει απο Πειραιάς (Αττική). Έχει γράψει 5,637 μηνύματα.
Αυτη η σκέψη έχει περάσει από το μυαλό μου, αλλά δυστυχώς έχω γράψει περίπου 14 χιλιάδες μόρια,μαζί με τα αγγλικά παει 15 χιλιάδες,οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπω σε κάποια άλλη σχολή εντός Αθηνών.. Μόνο στο τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας θα μπορούσα, αλλά και εκεί λίγο που το έψαξα, είναι θολά τα πράγματα..
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:


Μπορώ να πω ότι το μήνυμα σου με γέμισε με αισιοδοξία! Θα τα κοιτάξω τα λινκ που μου έστειλες! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!!
Κανεις απο τους μεγαλους δημοσιογραφους που ξερεις ειτε εγραφαν καλες εκθεσεις στο λυκειο ή σπουδασαν κατι αλλο. Την πρακτικη της δημοσιογραφιας την εμαθαν στην δουλεια . Εσυ την τεχνικη θα την μαθεις στο ΠΜΣ.
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top