Αστυνομία vs Πυροσβεστική vs Λιμενικό

Certi

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Certi αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Λαμία (Φθιώτιδα). Έχει γράψει 203 μηνύματα.
Να ρωτήσω ρε παιδιά... Εγώ θα βάλω και Αστυνομία και Πυροσβεστική και Λιμενικό. Θα πρέπει να δώσω τα αθλήματα 3 φορές;

99% πως όχι. Δίνεις μία φορά αθλήματα και άμα πιάσεις τα όρια και των τριων σωμάτων, καλώς. Άμα όμως π.χ πιάσεις μόνο τα όρια αστυνομίας, εγκρίνεσαι μόνο για αυτήν και αποκλείσαι από τα άλλα δύο σώματα.
 

Guest 699855

Επισκέπτης

αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμέν. Δεν έχει γράψει κανένα μήνυμα.
Να ρωτήσω ρε παιδιά... Εγώ θα βάλω και Αστυνομία και Πυροσβεστική και Λιμενικό. Θα πρέπει να δώσω τα αθλήματα 3 φορές;


Αν διαβάσεις με προσοχή τις προκηρύξεις των παραπάνω θα δεις ότι αναφέρεται αυτό που ρωτάς.
1) Στην προκήρυξη της αστυνομίας (περσινή αλλά κάθε χρόνο ίδια είναι) αναφέρεται ότι "Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ),
εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός του χρόνου διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή την εκάστοτε Στρατιωτική Σχολή, η οποία παραλαμβάνεται με αποδεικτικό".
2) Στην προκήρυξη της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι "Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή στις οποίες κρίθηκαν ικανοί με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ), δεν δοκιμάζονται από τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος (Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης, Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών) ή στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα λήξης της διενέργειας των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος".
3) Στην προκήρυξη του Λιμενικού αναφέρεται ότι "Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που είχαν δηλώσει προτίμηση για Σχολές Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) και υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων των Σχολών αυτών, εφόσον κρίθηκαν Ικανοί/ές σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ), οφείλουν απλώς να υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών και κατάταξης (στην οποία είχαν υποβάλει και την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό), την σχετική Βεβαίωση Ικανότητας από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή (Εξεταστικό Κέντρο)".
4) Οι στρατιωτικές σχολές δεν κάνουν δεκτές τις βεβαιώσεις ικανότητας από τις παραπάνω σχολές αλλά μόνο δίνουν βεβαιώσεις γι΄αυτές. Στην προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές αναφέρεται ότι "Επισηµαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ ή του Π.Σ. και επιθυµούν
την έκδοση Βεβαίωσης Ικανότητας από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου αποκλειστικά για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ ή του Π.Σ., θα πρέπει στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Υπόδειγµα «5») να δηλώσουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τη ΣΣΕ-Όπλα (ανεξάρτητα αν επιθυµούν πραγµατικά ή όχι την υπόψη Σχολή), προκειµένου να δύναται το εξεταστικό κέντρο να τους εκδώσει Βεβαίωση Ικανότητας αντίστοιχη µε την απαιτούµενη από την ΕΛ.ΑΣ ή το Π.Σ.
Αντιστοίχως, οι υποψήφιοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τη ΣΝ∆ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) (ανεξάρτητα αν επιθυµούν πραγµατικά ή όχι την υπόψη Σχολή), προκειµένου να δύναται το εξεταστικό κέντρο να τους εκδώσει Βεβαίωση Ικανότητας αντίστοιχη µε την απαιτούµενη από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ".
 
Επεξεργάστηκε από συντονιστή:

Triant_3

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Triant_3 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής. Έχει γράψει 201 μηνύματα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
 

Guest 699855

Επισκέπτης

αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμέν. Δεν έχει γράψει κανένα μήνυμα.
Οπότε περιληπτικά έχουμε και λέμε:
1) Οι Στρατιωτικές Σχολές ΔΕΝ δέχονται βεβαίωση ικανότητας από καμία σχολή (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ) αντιθέτως δίνουν για όλες τις παραπάνω σχολές με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι δεν θα ξεχάσουν να δηλώσουν υποχρεωτικά στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του υποδείγματος 5 (https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΕΘΑ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΥΣ_2019-20_ΑΔΑ_65ΟΜ6-161.pdf) τις συγκεκριμένες σχολές που αναφέρονται στην προκήρυξη ανεξάρτητα αν τις επιθυμούν πραγματικά ή όχι (μπορούν αν δεν θέλουν να μην τις δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους), απλά και μόνο για να πάρουν την ακριβή βεβαίωση ικανότητας που απαιτείται για κάθε μία από αυτές τις σχολές,
2) Η Αστυνομία δέχεται βεβαίωση ικανότητας από την Πυροσβεστική και από τις Στρατιωτικές Σχολές (με την παραπάνω προϋπόθεση) και δίνει βεβαίωση για την Πυροσβεστική,
3) Η Πυροσβεστική δέχεται βεβαίωση ικανότητας από την Αστυνομία και από τις Στρατιωτικές Σχολές (με την παραπάνω προϋπόθεση) και δίνει βεβαίωση για την Αστυνομία και
4) Το Λιμενικό δέχεται βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές (με την παραπάνω προϋπόθεση) και δεν δίνει βεβαίωση για καμία σχολή.
 

Triant_3

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Triant_3 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής. Έχει γράψει 201 μηνύματα.
Καλησπέρα σε όλους! Θέλω βοήθεια! Έβγαλε ανακοίνωση η Αστυνομία ότι θα δεχθεί βεβαίωση ικανότητας από το Λιμενικό κι έτσι δεν θα χρειαστεί να δώσω αθλήματα ξεχωριστά. Απλώς, έχω απορία αν θα πρέπει να δώσω τα ψυχομετρικά/υγειονομικά δύο φορές. Ξέρει κανείς τίποτα;
 

Certi

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Certi αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Μας γράφει απο Λαμία (Φθιώτιδα). Έχει γράψει 203 μηνύματα.
Καλησπέρα σε όλους! Θέλω βοήθεια! Έβγαλε ανακοίνωση η Αστυνομία ότι θα δεχθεί βεβαίωση ικανότητας από το Λιμενικό κι έτσι δεν θα χρειαστεί να δώσω αθλήματα ξεχωριστά. Απλώς, έχω απορία αν θα πρέπει να δώσω τα ψυχομετρικά/υγειονομικά δύο φορές. Ξέρει κανείς τίποτα;

Ο αδερφός μου πέρασε πέρυσι σε στρατιωτική σχολή και έδωσε μόνο μια φορά ψυχομετρικά/υγειονομικά, και πήρε βεβαίωση ικανότητας από αεροπορία, στρατό και αστυνομία, οπότε λογικά πας μια φορά.
 

Triant_3

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Triant_3 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής. Έχει γράψει 201 μηνύματα.
Ο αδερφός μου πέρασε πέρυσι σε στρατιωτική σχολή και έδωσε μόνο μια φορά ψυχομετρικά/υγειονομικά, και πήρε βεβαίωση ικανότητας από αεροπορία, στρατό και αστυνομία, οπότε λογικά πας μια φορά.
Κοίτα φίλε μου πώς έχει η κατάσταση. Στην αρχή η αστυνομία δεν είχε βγάλει για βεβαίωση από λιμενικό. Χθες έβγαλε ανακοίνωση ότι θα δέχεται βεβαίωση για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Πήρα τηλέφωνο όμως να ρωτήσω και μου είπαν ότι θα πρέπει να δώσω δυο φορές ψυχομετρικά/υγειονομικά και ότι "γλιτώνω" μόνο τα αθλήματα! Είναι δυνατόν ρε παιδιά;
 

Guest 699855

Επισκέπτης

αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμέν. Δεν έχει γράψει κανένα μήνυμα.
Κοίτα φίλε μου πώς έχει η κατάσταση. Στην αρχή η αστυνομία δεν είχε βγάλει για βεβαίωση από λιμενικό. Χθες έβγαλε ανακοίνωση ότι θα δέχεται βεβαίωση για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Πήρα τηλέφωνο όμως να ρωτήσω και μου είπαν ότι θα πρέπει να δώσω δυο φορές ψυχομετρικά/υγειονομικά και ότι "γλιτώνω" μόνο τα αθλήματα! Είναι δυνατόν ρε παιδιά;


ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι βεβαιώσεις ικανότητας, που θα χορηγούνται από το Λιμενικό Σώμα στους κοινούς υποψηφίους με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος, θα γίνονται αποδεκτές από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, όπου υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Λιμενικό Σώμα.


Στην παραπάνω ανακοίνωση αναφέρεται ότι:"βεβαιώσεις ικανότητας .............έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .........."
Στην προκήρυξη του διαγωνισμού της Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/images/stories/2019/prokirikseis19/24052019prokirixi.pdf) στην σελίδα 13 αναφέρεται ότι :
"Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), θα υποβληθούν σε
προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των
αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική
δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες."
Εξηγεί δηλαδή ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Εφόσον λοιπόν στην ανακοίνωση αναφέρεται "επιτυχής ολοκλήρωση στις προκαταρκτικές εξετάσεις" και εφόσον σύμφωνα με την προκήρυξη "οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις 3 παραπάνω δοκιμασίες" Α Ρ Α παίρνοντας τη βεβαίωση ικανότητας από το Λιμενικό και καταθέτοντάς την στην Αστυνομία δεν πρέπει να υποβληθείς ξανά σε καμία από τις 3 δοκιμασίες! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει (δες στην σελίδα 16 της προκήρυξης) και για τις βεβαιώσεις ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ξαναπήγαινε και ξαναρώτα !!!
 

Triant_3

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Triant_3 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής. Έχει γράψει 201 μηνύματα.
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι βεβαιώσεις ικανότητας, που θα χορηγούνται από το Λιμενικό Σώμα στους κοινούς υποψηφίους με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λιμενικού Σώματος, θα γίνονται αποδεκτές από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας, όπου υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Λιμενικό Σώμα.


Στην παραπάνω ανακοίνωση αναφέρεται ότι:"βεβαιώσεις ικανότητας .............έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής τους ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .........."
Στην προκήρυξη του διαγωνισμού της Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/images/stories/2019/prokirikseis19/24052019prokirixi.pdf) στην σελίδα 13 αναφέρεται ότι :
"Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), θα υποβληθούν σε
προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των
αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική
δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες."
Εξηγεί δηλαδή ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Εφόσον λοιπόν στην ανακοίνωση αναφέρεται "επιτυχής ολοκλήρωση στις προκαταρκτικές εξετάσεις" και εφόσον σύμφωνα με την προκήρυξη "οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις 3 παραπάνω δοκιμασίες" Α Ρ Α παίρνοντας τη βεβαίωση ικανότητας από το Λιμενικό και καταθέτοντάς την στην Αστυνομία δεν πρέπει να υποβληθείς ξανά σε καμία από τις 3 δοκιμασίες! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει (δες στην σελίδα 16 της προκήρυξης) και για τις βεβαιώσεις ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ξαναπήγαινε και ξαναρώτα !!!
Αυτό θα κάνω και σε ευχαριστώ πολύ @Λένω! Κι εγώ παραξενεύτηκα αφού οι ΠΚΕ περιλαμβάνουν και τις 3 δοκιμασίες. Θα ξαναρωτήσω αύριο.
 

valantis21

Δραστήριο μέλος

Ο valantis21 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 24 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 608 μηνύματα.
Παιδιά θα θελα να ρωτήσω κάτι σημαντικό σχετικά με βεβαίωση ικανότητας..η κοπέλα μου δίνει ΠΚΕ στο λιμενικό ωστόσο έχει άγχος μήπως κοπεί στην κολύμβηση..αν κοπεί στο κολύμπι,και περάσει τα άλλα.παίρνει βεβαίωση ικανότητας για λιμενικό;
 

Ermioni89

Εκκολαπτόμενο μέλος

Η Ermioni89 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Απόφοιτος. Έχει γράψει 303 μηνύματα.
Παιδιά θα θελα να ρωτήσω κάτι σημαντικό σχετικά με βεβαίωση ικανότητας..η κοπέλα μου δίνει ΠΚΕ στο λιμενικό ωστόσο έχει άγχος μήπως κοπεί στην κολύμβηση..αν κοπεί στο κολύμπι,και περάσει τα άλλα.παίρνει βεβαίωση ικανότητας για λιμενικό;
Νομίζω κόβεται, δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται να της δώσουν 3 ευκαιρίες όπως στη σφαίρα κτλ, που δεν νομίζω. Είναι σημαντικό κριτήριο για αυτούς για να εισαχθεί κάποιος λιμενικό, οπότε αν κοπεί στο κολύμπι, δεν γίνεται να την περάσουν, όπως συμβαίνει στις άλλες πκε (αστυνομίας κλπ), που αν αποτύχεις στο τρέξιμο, δεν συνεχίζεις και κοβεσαι.
 

Viedo

Διάσημο μέλος

Ο Viedo αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής και μας γράφει απο Κύπρος (Ευρώπη). Έχει γράψει 2,770 μηνύματα.

Στο σύνδεσμο αναφέρει αναλυτικά τα όρια και τις προσπάθειες.
 

valantis21

Δραστήριο μέλος

Ο valantis21 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 24 ετών και Φοιτητής. Έχει γράψει 608 μηνύματα.
Μάλιστα γιατί νομίζαμε ότι κόβεται μόνο απο λιμενικό και όχι απο τα άλλα😜
 

Alexismicro

Νεοφερμένος

Ο Alexismicro αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Έχει γράψει 62 μηνύματα.
Για τα αθλήματα αυτών των σχολών χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία για κάποιον που ( πχ παίζει ποδόσφαιρο) ή είναι ευκολακι?
Είναι γελοία και για κάποιον που δεν αθλειται γενικα στη ζωή του με τακτικά τρεξιματα και κάποιες φορές τις άλλες δοκιμασίες αε κάποιο γηπεδο για εξάσκηση είναι υπερκομπλε. Δεν κόβουν εκει αν έχεις γράψει καλα, δίνουν προσπαθειες
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Για μένα καλυτερη ζωή φοιτητική και αργότερα στη ζωή σου αστυνομία (αξιωματικοι). Καλός μισθός, πολύ λιγότερη εκπαιδευση, μεγαλύτερη ασφάλεια και βγαίνεις κανονικα αξιωματικος.
 

Leukosrinokeros

Νεοφερμένος

Η Leukosrinokeros αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 21 ετών. Έχει γράψει 102 μηνύματα.
Μπορει καποιος να μου πει τις συνθηκες διαβιωσης στο λιμενικο;; Πχ αδειες,επιδομα,εκπαιδευση,μαθηματα;;
 

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top