βαθμός τρίτου βαθμολογητή

  1. Λένω

    Αναβαθμολόγηση σε μάθημα πανελλαδικών. Πώς βγαίνει ο μέσος όρος;

    ΄Οποιος έχει αναβαθμολόγηση και αναρωτιέται για το πώς βγαίνει ο μέσος όρος να ξέρετε ότι ισχύει αυτό: "Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση από 12 μονάδες, τότε ως τελικός βαθμός του γραπτού ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο...
Top