οικονομικό επιμελιτήριο ελλάδος

  1. Volkswagen Fan

    Οι πτυχιούχοι ποιων σχολών μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος;

    Καλησπερα παιδιά θέλω μερικές πληροφορίες για κάποιες σχολές. Πάντειου οικονομικής και περιφερειακής διηκησης:Έχω τα ίδια δικαιώματα με το οικονομικό του Εκπα;Γραφοναι ατο οικονομικό Επιμελητήριο; ΠΑΠΕΙ τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής:Είναι οικονομικό τμήμα;Γραφομαι στο οικονομικό...
Top