φιλία

  1. princess

    Διατηρούνται οι φιλίες του Πανεπιστημίου μετά την αποφοίτηση;

    Έχετε αποκτήσει φιλίες από το πανεπιστήμιο? Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθούν και πολύ περισσότερο να είναι ουσιαστικές? Έχει γραφτεί σε άλλο ποστ ότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο πανεπιστήμιο πολλές φορές δεν είναι πραγματικές, έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και στόχο τη συνεργασία πάνω στα...
Top