ευρωπαϊκη ένωση

  1. Resaldis

    Η γλωσσομάθεια στην ΕΕ

    (...) Ο κύριος στόχος της ΕΕ σχετικά με τη γλωσσομάθεια είναι φιλόδοξος: κάθε Ευρωπαίος πολίτης να ομιλεί τουλάχιστον 2 γλώσσες πλην της μητρικής του. (...) Γλώσσες της ΕΕ
Top