διπλή εξεταστική

  1. Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν διπλές εξεταστικές;

    Με το άρθρο 31, παράγραφος 1 του Ν.4452/17 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17 τ.Α΄/15-2-17, θεσμοθετείται μόνιμα η διπλή εξεταστική των επί πτυχίω φοιτητών...
Top