Τι ισχύει για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα ΑΕΙ, αποφοίτων ΙΕΚ;

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,255 μηνύματα.
Σύμφωνα τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 43 του Νόμου 4763/2020
(https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4763-2020-phek-254a-21-12-2020.html)
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254 τ.Α΄/21-12-2020:

3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260)
(η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος)
και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής.

Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται.
Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.
Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

4.Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών.
Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους."

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του ανωτέρω Νόμου:
"7.Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζονται:

α) τα διπλώματα επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης, τα οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α' κύκλου του τμήματος υποδοχής για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43,

β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α' κύκλου τμήματος Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

Αν ο αριθμός που προκύπτει, έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
 

Ryuzaki

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Lost in Infinity αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 28 ετών και Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) . Έχει γράψει 920 μηνύματα.
:hmm: ή εγώ μπερδεύομαι κάπου, ή δίνει τη δυνατότητα στις σχολές να ορίσουν και 0% ποσοστό εισακτέων από Ι.Ε.Κ. ;
 

Μάρκος Βασίλης

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Βασίλης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 25 ετών , Μεταπτυχιακός φοιτητής σε MSc in Cognitive Systems, OUC και μας γράφει απο Καισαριανή (Αττική). Έχει γράψει 1,870 μηνύματα.
:hmm: ή εγώ μπερδεύομαι κάπου, ή δίνει τη δυνατότητα στις σχολές να ορίσουν και 0% ποσοστό εισακτέων από Ι.Ε.Κ. ;

Έτσι όπως καταλαβαίνω το κείμενο, αν ένα τμήμα θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν συναφείς ειδικότητες από ΙΕΚ/Έτος μαθητείας ΕΠΑΛ τότε μπορεί να μη δεχτεί κανέναν, άρα, πρακτικά, 0%. Τώρα, το να δεχτεί κάποιες ειδικότητες με ποσοστό 0% μου φαίνεται αστείο. :Ρ
 

Memetchi

Δραστήριο μέλος

Ο Memetchi αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 24 ετών και Απόφοιτος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) . Έχει γράψει 751 μηνύματα.
Έτσι όπως καταλαβαίνω το κείμενο, αν ένα τμήμα θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν συναφείς ειδικότητες από ΙΕΚ/Έτος μαθητείας ΕΠΑΛ τότε μπορεί να μη δεχτεί κανέναν, άρα, πρακτικά, 0%. Τώρα, το να δεχτεί κάποιες ειδικότητες με ποσοστό 0% μου φαίνεται αστείο. :Ρ
Πάμε στοίχημα ότι πολλές σχολές δεν θα παίρνουν ούτε ένα γιατί θα τους θεωρούν κάπως κατώτερους;
 

DumeNuke

Τιμώμενο Μέλος

Ο DumeNuke αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής και μας γράφει απο Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη). Έχει γράψει 3,899 μηνύματα.
Εάν τα Πανεπιστήμια θέλουν να κόψουν τα ΙΕΚ, είναι πιο εύκολο να δώσουν ένα ποσοστό θέσεων και στις εξετάσεις να πέφτουν βαθμοί 4/10 και κάτω...
 

Nick234

Δραστήριο μέλος

Ο Nick234 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 20 ετών και Φοιτητής . Έχει γράψει 534 μηνύματα.
Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί όλοι πρέπει ότι και να γίνει να μπουν σε πανεπιστήμιο;

Αν και είναι καλό για κάποιον που επιδιώκει την ωρίμανση του και τον προσανατολισμό προς μια επαγγελματική καριέρα, αν το δούμε μακροσκοπικά η οικονομία της χώρας χρειάζεται "εργάτες", βοηθούς νοσοκόμους και γενικά βοηθούς. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι, γιατροί, δάσκαλοι, γεωπόνοι, μηχανικοί κτλ πως θα λειτουργήσει μια οικονομία με αυτό το τρόπο;

Επιστρέφοντας στο θέμα τα ΙΕΚ έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ΒΟΗΘΟΥΣ όχι ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ για τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί ένας που έχει σπουδάσει στα τουριστικά για παράδειγμα να πάει να δώσει "κατατακτήριες" για την γεωπονία, βιολογία κτλ ή ένας που έχει σπουδάσει βοηθός νοσηλευτή για διεθνών σπουδών. Μέχρι και το χάος έχει όριο.

Όμως αν το δούμε και από μια άλλη οπτική, οι βοηθοί για παράδειγμα νοσηλευτών θα έχουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για την εισαγωγή τους στα τμήματα νοσηλευτικής των πανεπιστημίων, όμως άλλων τμημάτων πχ της θεωρητικής όχι και τόσο οπότε είναι καλό που μερικά τμήματα μπορούν να ρυθμίσουν τους εισακτέους από τα ΙΕΚ να είναι 0%.
 

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,255 μηνύματα.
:hmm: ή εγώ μπερδεύομαι κάπου, ή δίνει τη δυνατότητα στις σχολές να ορίσουν και 0% ποσοστό εισακτέων από Ι.Ε.Κ. ;
Καλή χρονιά αγαπητέ και ο,τι επιθυμείς!

Έτσι όπως καταλαβαίνω το κείμενο, αν ένα τμήμα θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν συναφείς ειδικότητες από ΙΕΚ/Έτος μαθητείας ΕΠΑΛ τότε μπορεί να μη δεχτεί κανέναν, άρα, πρακτικά, 0%. Τώρα, το να δεχτεί κάποιες ειδικότητες με ποσοστό 0% μου φαίνεται αστείο. :Ρ
Καλή χρονιά και σε σένα Βασίλη και να χαίρεσαι τη γιορτή σου!


Εγώ πιστεύω ότι το πετσόκομμα θα γίνει στις αποφάσεις συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών.
΄Απαξ και αποφασίσουν τη συνάφεια είτε επειδή έτσι έκριναν είτε επειδή είναι οφθαλμοφανώς συναφή, μετά έστω και μόνο για τους τύπους θα ορίσουν ένα ποσοστό κατάταξης.
Τώρα πόσοι θα καταφέρουν να πιάσουν το 10άρι στο καθένα από τα τρία μαθήματα που θα δώσουν, είναι άλλη υπόθεση.
 

DumeNuke

Τιμώμενο Μέλος

Ο DumeNuke αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Φοιτητής και μας γράφει απο Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη). Έχει γράψει 3,899 μηνύματα.
Το διάβσα και το πέρασα στα ψιλά πριν: Για να μπουν θέλουν 10 μονάδες σε κάθε μάθημα: 10 με άριστα το πόσο; 20;
 

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,255 μηνύματα.
Το διάβσα και το πέρασα στα ψιλά πριν: Για να μπουν θέλουν 10 μονάδες σε κάθε μάθημα: 10 με άριστα το πόσο; 20;
10 με άριστα το 20.
Αυτόματη ένωση συνεχόμενων μηνυμάτων:

Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλες διαφορές.

Σύμφωνα με αρθ. 74, παρ 5α του Ν. 4485/2017,
«Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα».
Εδώ δεν βλέπω ν΄αναφέρεται κάτι τέτοιο.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4115/30-1-2013,
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται ν΄αναγνωρίσουν μαθήματα που έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, με αποτέλεσμα ν΄απαλλάσσονται από την εξέτασή τους στο Τμήμα υποδοχής.
Εδώ μπορούν ν΄απαλλαγούν από την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασής τους σ΄ αυτά.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Ryuzaki

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Lost in Infinity αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 28 ετών και Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) . Έχει γράψει 920 μηνύματα.
@Λένω Ευχαριστώ καμάρι, καλή χρονιά και σε σας :D

Ένα αυτό που αναφέρεις, με το άθροισμα των 30 μονάδων (που θα ισχύει μόνο για τους υπόλοιπους;)

Πάντως δεν νομίζω να ισχύσει αυτό που είπε ο Nuke, με την έννοια ότι τυπικά τουλάχιστον καλύπτουν το όνομα και βγάζουν το κάλυμμα αφού έχουν βαθμολογήσει.

Επίσης θα μπαίνουν σε ενιαία λίστα βαθμολόγησης μαζί με τους υπόλοιπους ή θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους; Κάτι τέτοιο θα ήταν ξεκάθαρα πισωγύρισμα στο παλιο καλό διαχωρισμό ΑΕΙ/ΤΕΙ, πέρα από σκανδαλώδες.

P.S. Λατρεύω όταν οι πολίτες βάζουν γρίφους στους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά το λατρεύω λίγο περισσότερο όταν τους βάζουν οι ίδιοι οι υπουργοί:lol:
 

Λένω

Περιβόητο μέλος

Η Λένω αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Έχει γράψει 6,255 μηνύματα.
Επίσης θα μπαίνουν σε ενιαία λίστα βαθμολόγησης μαζί με τους υπόλοιπους ή θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους; Κάτι τέτοιο θα ήταν ξεκάθαρα πισωγύρισμα στο παλιο καλό διαχωρισμό ΑΕΙ/ΤΕΙ, πέρα από σκανδαλώδες.

P.S. Λατρεύω όταν οι πολίτες βάζουν γρίφους στους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά το λατρεύω λίγο περισσότερο όταν τους βάζουν οι ίδιοι οι υπουργοί:lol:
Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος.
΄Ομως από τη διατύπωση του Νόμου, μάλλον θ΄ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Το λέω επειδή,
εκεί που λέει: " Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260)" και όχι "λαμβάνουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια του ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο ...".
Επίσης
εκεί που λέει: "ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α' κύκλου τμήματος Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%". Δεν τους εντάσσει στο ποσοστό του 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου που ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Επίσης
στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου του Νόμου αναφέρεται ότι: "Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3-11-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 1517)" που κατά τη γνώμη μου αποτελεί σαφή διαχωρισμό.
Θα δούμε!
 

Μάρκος Βασίλης

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Βασίλης αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 25 ετών , Μεταπτυχιακός φοιτητής σε MSc in Cognitive Systems, OUC και μας γράφει απο Καισαριανή (Αττική). Έχει γράψει 1,870 μηνύματα.
Πάμε στοίχημα ότι πολλές σχολές δεν θα παίρνουν ούτε ένα γιατί θα τους θεωρούν κάπως κατώτερους;

Είναι πιθανό. Θεωρώ ότι τμήματα με πιο τεχνικό προσανατολισμό να είναι πιο ανοικτά στην προοπτική να δεχθούν λίγα άτομα από ΙΕΚ. Αντιθέτως, μαθηματικά, φυσικά, φιλολογίες και άλλα σχετικά θεωρώ ότι δε θα κάνουν καν τον κόπο να εξετάσουν αν υπάρχουν συναφή, ενδεχομένως, τμήματα.

Εάν τα Πανεπιστήμια θέλουν να κόψουν τα ΙΕΚ, είναι πιο εύκολο να δώσουν ένα ποσοστό θέσεων και στις εξετάσεις να πέφτουν βαθμοί 4/10 και κάτω...

Ναι, κι αυτό είναι όντως πιθανό, να και θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να κοπούν ακόμα πιο νωρίς, στο επίπεδο της συνάφειας - τσάμπα θα φορτώνονται γραπτά να διορθώνουν; :Ρ

@Λένω Ευχαριστώ, ευχαριστώ! Καλή χρονιά με υγεία και τα συναφή! :)
 

VouDou

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Δημήτριος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 46 ετών , Καθηγητής και μας γράφει απο Κυπαρισσία (Μεσσηνία). Έχει γράψει 1,213 μηνύματα.
Καλησπέρα σας! Όπως είχε σχολιαστεί και σε νήματα ειδησεογραφίας προ διακοπών xmas, το όλον ήταν/είναι το δικαίωμα συμμετοχής όλων των πτυχιούχων και διπλωματούχων του επιπέδου 5. Μέχρι σήμερα το μπορούσαν οι πτυχιούχοι των ανώτερων σχολών, ενώ οι διπλωματούχοι ΙΕΚ και οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ με μαθητεία, όχι (όλες αυτές οι κατηγορίες ανήκουν στο επίπεδο 5, εφόσον φυσικά οι δύο τελευταίοι -ΙΕΚ & ΕΠΑΛ- πετύχουν και στις εξετάσεις πιστοποίησης, για να είναι στο 5).

Οι Πρυτάνεις των ΑΕΙ που δεν είχαν πάρει χαμπάρι πιθανά το τι (θα) παιζόταν, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή (όταν το κατάλαβαν) αντέδρασαν αρνητικά στο όλον και τελικά στη νομοθεσία πέρασε η διατύπωση "μέχρι 5%" (δηλαδή 0-5%) για ΕΠΑΛ*+ΙΕΚ, ενώ μέχρι τότε όλοι πιστεύαμε ότι θα είναι στο "γενικό σακούλι"¨του 12%...

Τώρα το πως ακριβώς αυτό θα εφαρμοστεί μαζί με τους συνυποψηφίους-πτυχιούχους ΑΕΙ, εύλογες οι απορίες σας! Πιθανά αυτό που λέει η @Λένω φαντάζομαι και εγώ (12-5% και αφού έχουν πιάσει τη βάση**)... Επειδή υπάρχει και η παράμετρος "διπλωματούχοι ΙΕΚ και πτυχιούχοι ΕΠΑΛ μόνο στα συναφή αντικείμενα-τμήματα στα ΑΕΙ", ε προφανώς για τμήματα π.χ. μαθηματικών, φυσικής, φιλολογίας, κ.λπ. δεν θα τους δέχονται, αφού δεν υπάρχουν συναφείς ειδικότητες! (κάποτε έτσι ήταν και για τους πτυχιούχους ΤΕΙ για τα ΑΕΙ-Πανεπιστήμια στις κατατακτήριες).

Αυτός ο πίνακας ποιες ειδικότητες ΕΠΑΛ+ΙΕΚ θα κρίνονται συναφείς σε ποια τμήματα ΑΕΙ φαντάζομαι θα βγει ή γενικός πίνακας-οδηγός ή θα το κάνει το κάθε τμήμα ξεχωρστά μαζί με τη δική του προκήρυξη κατατακτηρίων φαντάζομαι και οψόμεθα...

Επίσης, στο γενικότερο πλαίσιο μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και την ελάχιστη βάση στους επιτυχόντες με το 80-120% του μ.ο. απόδοσης βαθμών στο κάθε πεδίο (φετινά νέα στοιχεία)... ειδικά τα περιφερειακά ΑΕΙ στο πλαίσιο της επιβίωσής τους θα κοιτάξουν και για αυτούς, ώστε να αυξήσουν τους δείκτες τους προς επιβίωση (ενώ τα κεντρικά ΑΕΙ και ειδικά αυτά που έχουν βάση συνήθως >14 θα κοιτάξουν να είναι στο καθόλου ή ελάχιστο ποσοστό τύπου 1-2% για ΕΠΑΛ+ΙΕΚ).

* Για όποιον δεν το κατάλαβε ακόμα, οι "Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητεία" είναι και οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ (στα ΜΜΕ δεν έχει τονιστεί και αναφέρεται έτσι, γενικόλογα).

** Θα πρέπει να περάσουν τη βάση σε κάθε μάθημα (από τα τρία) στις κατατακτήριες και αν δεν έχει συμπληρωθεί το 12%, τότε θα δέχονται και με βαθμούς κάτω από τη βάση, υπό την προϋπόθεση να έχουν πιάσει τις 30 μονάδες (από τις 60 το μέγιστο) συνολικά! (αυτό ισχύει για όλους, ΑΕΙ-ΙΕΚ-ΕΠΑΛ).
 

Christina947

Νεοφερμένος

Η Christina947 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 18 ετών . Έχει γράψει 2 μηνύματα.
Γειά σας!
Φέτος έδωσα πανελλήνιες από την κατεύθυνση υγείας για νοσηλευτική αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα λόγω κάποιων δύσκολων συνθηκών που περνούσα να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε σκέφτηκα μια εναλλακτική λύση να μπώ σε διεκ για βοηθός νοσηλευτή και έπειτα όταν πάρω το πτυχίο να δώσω κατατακτήριες για να μπώ σε πανεπιστήμιο νοσηλευτικής. Πρώτον, θεωρείται πως συμφέρει να το κάνω αυτό? Δευτερον, γνωρίζει κανείς αν παίρνουν αρκετούς από τις κατατακτήριες και πως λειτουργεί γενικότερα το σύστημα αυτό?
 

γιαννης_00

Διάσημο μέλος

Ο γιαννης_00 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 21 ετών και μας γράφει απο Πειραιάς (Αττική). Έχει γράψει 3,895 μηνύματα.
Γειά σας!
Φέτος έδωσα πανελλήνιες από την κατεύθυνση υγείας για νοσηλευτική αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα λόγω κάποιων δύσκολων συνθηκών που περνούσα να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε σκέφτηκα μια εναλλακτική λύση να μπώ σε διεκ για βοηθός νοσηλευτή και έπειτα όταν πάρω το πτυχίο να δώσω κατατακτήριες για να μπώ σε πανεπιστήμιο νοσηλευτικής. Πρώτον, θεωρείται πως συμφέρει να το κάνω αυτό? Δευτερον, γνωρίζει κανείς αν παίρνουν αρκετούς από τις κατατακτήριες και πως λειτουργεί γενικότερα το σύστημα αυτό?
Ο δρομος αυτος δεν εχει ανεργοποιηθει ακομα και ειναι αμφιβολο αν θα γινει καποτε ή θα καταργηθει και νομικα.
Πυροτεχνημα κεραμεως για να προετοιμασει το δηθεν παραλληλο μηχανογραφικο για ιεκ και να απαλύνει τον αρμαγεδονα ΕΒΕ.
 

eukleidhs1821

Διάσημο μέλος

Ο eukleidhs1821 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Ιατρικής Ιωαννίνων (Ιωάννινα) και μας γράφει απο Καινούργιο (Ηράκλειο). Έχει γράψει 2,543 μηνύματα.
Ο δρομος αυτος δεν εχει ανεργοποιηθει ακομα και ειναι αμφιβολο αν θα γινει καποτε ή θα καταργηθει και νομικα.
Πυροτεχνημα κεραμεως για να προετοιμασει το δηθεν παραλληλο μηχανογραφικο για ιεκ και να απαλύνει τον αρμαγεδονα ΕΒΕ.
δεν το νομοθετησανε υποτιθεται οτι δινεις κατατακτηριες απο ιεκ?
 

γιαννης_00

Διάσημο μέλος

Ο γιαννης_00 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 21 ετών και μας γράφει απο Πειραιάς (Αττική). Έχει γράψει 3,895 μηνύματα.
δεν το νομοθετησανε υποτιθεται οτι δινεις κατατακτηριες απο ιεκ?
Ε το νομοθετησαν , δεν βγηκε υπουργικη αποφαση για την ενεργοποιηση και ο νομος νομιζω προβλεπει οτι το ποσοστο εισοδου το καθοριζουν τα πανεπιστημια. Δηλαδη μπορει να ειναι και 0%. Παραλογο το 0% και νομικα καταριπτεο αλλα πιας το αυγο και κουρευτο. Αν ειναι θα εφαρμστει μονο στα πανεπιστημια που εχουν υποτακτικούς κεραμεως πρυτανεις. Πατρα και ΑΠΘ, αλλα το ΑΠΘ οχι γιατι η καθηγητες του την εχουν φυλαγμενη του πρυτανη με αυτα που κανει.
 

VouDou

Πολύ δραστήριο μέλος

Ο Δημήτριος αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 46 ετών , Καθηγητής και μας γράφει απο Κυπαρισσία (Μεσσηνία). Έχει γράψει 1,213 μηνύματα.
Εννοείται ότι είναι νόμος πλέον και με τη σύμφωνη επιθυμία της συγκλήτου του κάθε (επαρχιακού) ΑΕΙ έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις κατατακτήριες εξετάσεις ο διπλωματούχος (να έχει πάρει και πιστοποίηση) ΙΕΚ...

Ποσοστό θέσεων νομίζω θα πρέπει να είναι ως και 5% επί των εισακτεων από πανελλήνιες στο κάθε τμήμα ΑΕΙ
 

Guest 454371

Επισκέπτης

αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμέν. Δεν έχει γράψει κανένα μήνυμα.
To θεμα ειναι οτι και νομοθετικο πλαισιο που βγηκε, δινει προτεραιοτητα στους αποφοιτους πανεπιστημιου-τει και μετα ιεκ
 

Citylights

Εκκολαπτόμενο μέλος

Ο Citylights αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος. Είναι 27 ετών . Έχει γράψει 278 μηνύματα.
Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί όλοι πρέπει ότι και να γίνει να μπουν σε πανεπιστήμιο;

Αν και είναι καλό για κάποιον που επιδιώκει την ωρίμανση του και τον προσανατολισμό προς μια επαγγελματική καριέρα, αν το δούμε μακροσκοπικά η οικονομία της χώρας χρειάζεται "εργάτες", βοηθούς νοσοκόμους και γενικά βοηθούς. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι, γιατροί, δάσκαλοι, γεωπόνοι, μηχανικοί κτλ πως θα λειτουργήσει μια οικονομία με αυτό το τρόπο;

τι ωραία που τα λές? μου θυμίζεις την Κεραμέως και το Μητσοτάκη... :)
παλιό το ποστ σου ομως εστω και μετά απο τόσο καιρό να σου πω γιατί?

η αλήθεια είναι οτι δεν χρειάζεται παντού πτυχίο, είναι κάποιοι μια χαρά και χωρίς
όμως..

Αν δεν είσαι τυχερός (1)

Δεν εχεις τις γνωριμίες να σε βάλουν σε καλή δουλειά (2)

Δεν εχει έτοιμη δουλειά η οικογένεια σου να σε βάλει (3)

Δεν τα καταφέρνεις μόνος σου να βρείς την κατάλληλη δουλειά
που σου ταιριάζει και σε ικανοποιεί μισθολογικά και γενικότερα (4)

Δεν είσαι εισοδηματίας να κάθεσε και να εισπράτεις (5)

Τότε θα σέρνεσε απο εργοδότη σε εργοδότη με μισθούς που θα φτάνουν να καλύπτουν
το πολύ λογαριασμούς και αυτό αν!.. θα φθείρεσαι σωματικά και ψυχικά για μικρό κέρδος
και θα εχεις τους γύρω σου να σε κατηγορούν οτι δεν κάνεις αρκετά στην ζωή σου και
οτι είσαι πινκ-πονκ απο δουλειά σε δουλειά.

Αν ακούσεις ποτέ απο εργοδότη σου "γιατι δεν συνεχίζεις σπουδές? βάση πτυχίου δεν
μπορούμε να σου δώσουμε κάτι καλύτερο
".

θα μπείς στο νόημα γιατί αρκετοι κυνηγούν το κάτι παραπάνω στις σπουδές!

ζήτα πρώτα να δώσουν την δέουσα αξία στα "κουρελόχαρτα πτυχία" χαμηλότερων βαθμίδων και
μετα να υποστηρίξεις την άποψη που έγραψες. :)


τα παιδιά στην φώτο φαίνεται να το καταλαβαίνουν.
 

Συνημμένα

  • unnamed.jpg
    unnamed.jpg
    67.2 KB · Εμφανίσεις: 42

Χρήστες Βρείτε παρόμοια

Top