χριστούγεννα

  1. mel999

    Βοήθεια για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση!

    Φέτος την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του σχολείου την ανέλαβε η τάξη μου και σε εμένα ανατέθηκε η δημιουργία μιας μικρής παρουσίασης με θέμα το πραγματικό νόημα των χριστουγέννων... Το θέμα είναι πως το πιο πιθανόν ειναι το κείμενο που συνοδεύει την παρουσιαση να βγει ένα κλασσικό κείμενο που...
Top