Αποτελέσματα αναζήτησης

  1. sciencegeek

    Ερευνήτρια στη NASA ή ψέμα;

    Εδώ νομίζω ότι είσαι λίγο άδικος.Ο Δασκαλάκης όντως είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας και αναγνωρίζεται και στην Αμερική ως τέτοιος.Απλά δεν έχει το "celebrity status"(τηρουμένων των αναλογιών) που έχει στην Ελλάδα, πράγμα λογικό αφού ο καθένας στην πατρίδα του απολαμβάνει συνήθως μεγαλύτερη...
  2. sciencegeek

    Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

    Εδώ είσαι λάθος. Πλέον το τμήμα ΔΕΟΣ του ΟΠΑ κατατάσσεται στην ομάδα των οικονομικών επιστημών...
Top