Αποτελέσματα αναζήτησης

  1. andri

    Συγγράμματα Οικονομικών Επιστημών

    Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια και ψάχνω τα εξής συγγράμματα: Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία - Α. Αντζουλάτος Η στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα-Γ.Ν Υφαντόπουλος, Κ. Ε. Νικολαίδου Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών τόμους Α+Β- Γ. Ι. Μέργος Διαχείριση και...
Top