Αποτελέσματα αναζήτησης

  1. Rose06

    Ερωτηματολόγιο για τα εναλλακτικά καύσιμα ως μέσο κίνησης των οχημάτων (αφορά οδηγούς).

    Παιδιά όσοι έχετε την δίαθεση βοηθήστε στη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου....(5-10 λεπτά το πολύ!) Απευθύνεται σε οδηγούς και αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα ως μέσο κίνησης των οχημάτων. Απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, οπότε όσοι από εσάς αφιερώσετε λίγο χρόνο θα βοηθήσει...
Top