Το iSchool είναι η μεγαλύτερη μαθητική διαδικτυακή κοινότητα με 66,083 εγγεγραμμένα μέλη και 2,387,875 μηνύματα σε 74,638 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το iSchool άλλα 540 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο iSchool!

Εγγραφή Βοήθεια

Εισαγωγή Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 12:45, 07-07-09:

#1
Οσα παιδια ειναι αλλοδαπα..εκτος απο το κλασικο τροπο που κανουμε ολοι με το μηχανογραφικο...μπορουν να καταφερουν να περασουν σε καποιο ΤΕΙ η ΑΕΙ και με ενα ''δευτερο'' μηχανογραφικο..!!!Στο οποιο παιζει ρολο ο βαθμος του απολυτηριου τους!!!!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓHΣ

1. Σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική Απόφαση προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.
Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι: A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και
B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων ΚρατώνΜελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής Καταγωγής. Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.
2.Οι υποψήφιοι που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Οργ. & Διεξ. Εξετάσεων) από 20 μέχρι και 30 Ιουλίου 2009 τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τήματα προτίμησής τους, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.
4. Τα δικαιολογητικά είναι:
α)i. Αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
ii. Μία μικρού µεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου.

β)Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

γ) Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

δ)i. Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β´) της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τριών μαθημάτων, στα oποία συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. για τους κατόχους πτυχίου Β´ Κύκλου Τ.Ε.Ε. της Ελλάδας.
iii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων, στα oποία συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. για τους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α´).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής:
α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β´) της Ελλάδας θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο βαθμολογίας τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθµού στη βεβαίωση πρόσβασης (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 0-20).
β) Οι κάτοχοι πτυχίου Β´ Κύκλου Τ.Ε.Ε. της Ελλάδας (Ηµερήσιου ή Εσπερινού) θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων στα 3 εξεταζόµενα µαθήµατα για τα Ηµερήσια Τ.Ε.Ε. ή στα 2 εξεταζόµενα µαθήµατα για τα Εσπερινά (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 020), στις εισιτήριες εξετάσεις.
γ) Οι κάτοχοι απολυτηρίων Επαγγελµατικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α´), θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων στα 4 εξεταζόµενα µαθήµατα για τα ΕΠΑ.Λ. (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 0-20), στις πανελλαδικές εξετάσεις.
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).
στ) i. Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας αυτής. (Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δηµοκρατίας).
ii. Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραµµα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου.
ζ) Βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει µε πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:
i. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τµήµατος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, και
ii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τµήµα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2007 ή προγενέστερα.
θ) Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών µπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκοµίσουν σε τακτή προθεσµία και επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία.
5. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή, κ.λπ.) πρέπει να είναι:
α) Επικυρωµένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα µε επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και
β) Μεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να είναι επικυρωµένα για τη γνησιότητά τους και τη νοµιµότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.
Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερµπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Αργεντινή, Αρµενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γρενάδα, Δανία, Δοµίνικα, Εκουαδόρ (Ισηµερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα ( µόνο η Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολοµβία, Κορέα, Κροατία, Κύπρος, Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρµπάντος, Μπαχάµες, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάµ, Ναµίµπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναµάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκ. της Μακεδονίας, Ρουµανία, Ρωσία, Σαιντ Κιτς και Νέιβις, Σαιντ Λουτσία, Σαµόα, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάµ, Τόνγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισηµείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύµβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από τις αρµόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύµβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συµβαλλόµενο Κράτος.
Γιʼ αυτό, οι υποψήφιοι που προσκοµίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, πρέπει να ζητούν από την αρµόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούµενη επισηµείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δε θα είναι επικυρωµένα για τη γνησιότητά τους, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην ειδική κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µη Ελληνικής Καταγωγής υπάγονται και οι Κύπριοι υπήκοοι υποψήφιοι για την Τριτοβάθµια Εκπ/ση της Ελλάδας. Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο από 1 µέχρι 10 Ιουλίου. (Πληροφορίες: Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: 210 3442100 & 210 3442102/ Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισµού: 22800626 & 22800763)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τα προγράµµατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράµµατα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.

Οτι δεν καταλαβατε η οτι σαν δυσκολεψε...μπορειτε να με ρωτησετε!!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 08:54, 09-07-09:

#2
γεια σου εγω δηλωσα νομικη κομοτηνης πρωτη επιλογη και τα μορια που εβγαλα ειναι 18888,ενω ο βαθμος του απολυτηριου μου 18,6.
ειμαι απο το εξωτερικο και μ ειπαν για τ δευτερο μηχανογραφικο.συμφερει να το κανω αφου ουτως η αλλιως την πιανω?????
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

mazin

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη mazin
Ο mazin αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 27 ετών και Φοιτητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Έχει γράψει 165 μηνύματα.

O mazin έγραψε στις 11:54, 09-07-09:

#3
Αρχική Δημοσίευση από GABRIELLA
γεια σου εγω δηλωσα νομικη κομοτηνης πρωτη επιλογη και τα μορια που εβγαλα ειναι 18888,ενω ο βαθμος του απολυτηριου μου 18,6.
ειμαι απο το εξωτερικοι απο το και μ ειπαν για τ δευτερο μηχανογραφικο.συμφερει να το κανω αφου ουτως η αλλιως την πιανω?????
βασικα ο βαθμος απολυτηριου ειναι για οσους δν εδωσαν παννεληνιες και προερχονται απο το εξωτερκο εγω π εδωσα παννεληνιες περναω με τα μορια μ συμφωνα με τν βεβαιωση ομως για οσα παιδια ερχονται απο χωρες τ εξωτερικου για να σπουδασουν εδω δηλωνουν μ ετο βαθμο απολυτηριο ....
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 16:15, 09-07-09:

#4
Αρχική Δημοσίευση από mazin
βασικα ο βαθμος απολυτηριου ειναι για οσους δν εδωσαν παννεληνιες και προερχονται απο το εξωτερκο εγω π εδωσα παννεληνιες περναω με τα μορια μ συμφωνα με τν βεβαιωση ομως για οσα παιδια ερχονται απο χωρες τ εξωτερικου για να σπουδασουν εδω δηλωνουν μ ετο βαθμο απολυτηριο ....
οχι λαθος!!!δεν εχει σημασια...!!!εδωσες.... δεν εδωσες πανελλαδικες...αμα εχεις εσυ και οι γονεις σου αλλοδαπη υπικοτητα...(απο οπουδηποτε.....μπορεις να κανεις αυτο το δευτερο μηχανογραφικο¨)!!!
εγω ειμαι απο την αλβανια...και μου ειπαν οτι δεν εχει σημασια οτι εχεις δωσει πανελλαδικες....αρκει να εισαι ξενος..!!!
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από GABRIELLA
γεια σου εγω δηλωσα νομικη κομοτηνης πρωτη επιλογη και τα μορια που εβγαλα ειναι 18888,ενω ο βαθμος του απολυτηριου μου 18,6.
ειμαι απο το εξωτερικο και μ ειπαν για τ δευτερο μηχανογραφικο.συμφερει να το κανω αφου ουτως η αλλιως την πιανω?????
δεν επιρεαζει..και εγω θα το κανω...!!!!αμα περασεις..απλα δεν χρειαζεται να πας να δεις που εχεις περασει με το δευτερο μηχανογραφικο!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 17:04, 09-07-09:

#5
δηλαδη αν το κανω τι θα κερδισω?γτ πρεπει να παω αθηνα να το καταθεσω και θ ξοδεψω μια μερα...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 17:11, 09-07-09:

#6
Αρχική Δημοσίευση από GABRIELLA
δηλαδη αν το κανω τι θα κερδισω?γτ πρεπει να παω αθηνα να το καταθεσω και θ ξοδεψω μια μερα...
σε αυτο το δευτερο μηχανογραφικο παιζει ρολο μονο ο βαθμος απολυτηριου...!!!!
δηλωνεις σχολες.....και αναλογα ποσα ατομα δεχονται...περνουν τους καλυτερος(δλδ με καλυτερο βαθμο απολυτηριου)!!!
για αυτο παιζει μεγαλο ρολο το απολυτηριο εδω...γιατι
πχ ενα παιδι που πανελλαδικα εγραψε...12000 μορια..και ειχε στο σχολειο...16.5...ειναι πολυ πιθανο να πιασει πολυ καλυτερη σχολη απο οτι θα επιανε με τα 12000 μορια...!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 20:05, 09-07-09:

#7
αρα εγω που εχω παραπανω μορια στις πανελλαδικες(1888 δεν χρειαζεται να το κανω.ε?
μαλλον την πιανω την νομικη κομοτηνης οποτε τζαμπα κοπος..
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 22:28, 09-07-09:

#8
Αρχική Δημοσίευση από GABRIELLA
αρα εγω που εχω παραπανω μορια στις πανελλαδικες(1888 δεν χρειαζεται να το κανω.ε?
μαλλον την πιανω την νομικη κομοτηνης οποτε τζαμπα κοπος..
τι να σου πω..!!!λογικα ναι....αλλα δεν εχεις κατι να χασεις να το ξερεις...!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 09:52, 10-07-09:

#9
οκ ευχαριστω.δηλαδη το 2ο δεν αναιρει το πρωτο αν καταλαβα καλα?
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

mazin

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη mazin
Ο mazin αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 27 ετών και Φοιτητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Έχει γράψει 165 μηνύματα.

O mazin έγραψε στις 14:21, 10-07-09:

#10
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
σε αυτο το δευτερο μηχανογραφικο παιζει ρολο μονο ο βαθμος απολυτηριου...!!!!
δηλωνεις σχολες.....και αναλογα ποσα ατομα δεχονται...περνουν τους καλυτερος(δλδ με καλυτερο βαθμο απολυτηριου)!!!
για αυτο παιζει μεγαλο ρολο το απολυτηριο εδω...γιατι
πχ ενα παιδι που πανελλαδικα εγραψε...12000 μορια..και ειχε στο σχολειο...16.5...ειναι πολυ πιθανο να πιασει πολυ καλυτερη σχολη απο οτι θα επιανε με τα 12000 μορια...!!!
Mεγα λαθος ο ξαδερφος μ εδωσε περσι .παρτε τηλεφωνο να ρωτησετε !εμενα απο το τηλεφωνο αλλα μ ειπαν οσοι πηγεναν σε ελληνικο σχολειο και εδωσαν παννεληνιες περνανε με τα μορια τους!!!
παρτε τηλ στο υπουργειο π.χ. 210 3442102 νομιζω αλλα ειναι και αλλα .
-----------------------------------------
παρτε τηλ. και θα δειτε ...δλδ εγω π εδωσα 2η φορα και εχω πλ μεγαλυτερο βαθμο απο περσι χανω την ευκαιρια μου??
-----------------------------------------
. Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β´) της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τριών μαθημάτων, στα oποία συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. για τους κατόχους πτυχίου Β´ Κύκλου Τ.Ε.Ε. της Ελλάδας.
iii. Βεβαίωση βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων, στα oποία συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι. για τους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α´).

γιατι λετε να τα λει αυτα?????
-----------------------------------------
) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β´) της Ελλάδας θα πρέπει να συγκεντρώνουν σύνολο βαθμολογίας τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθµού στη βεβαίωση πρόσβασης (δηλαδή τουλάχιστον 10 στην κλίµακα 0-20).
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

helllo_kitty

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη helllo_kitty
H helllo_kitty αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 27 ετών , Φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 46 μηνύματα.

H helllo_kitty έγραψε στις 14:52, 10-07-09:

#11
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

Και που υποτίθεται ότι θα το βρούμε αυτό?
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

mazin

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη mazin
Ο mazin αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 27 ετών και Φοιτητής του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Έχει γράψει 165 μηνύματα.

O mazin έγραψε στις 15:04, 10-07-09:

#12
Αρχική Δημοσίευση από helllo_kitty
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

Και που υποτίθεται ότι θα το βρούμε αυτό?
απο την πρεσβεια της χωρας σου !
η απο την χωρα σ και μετα να το μεταφρσεις!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 15:32, 11-07-09:

#13
Αρχική Δημοσίευση από mazin
απο την πρεσβεια της χωρας σου !
η απο την χωρα σ και μετα να το μεταφρσεις!
Eμενα μου ειπαν απο την πρεσβεια....δεν μου ειπαν τπτ για μεταφραση...αλλα λογικα θα θελει και μεταφραση...τι ετσι...!!!δεν εχω παει ακομα για να σας πω ακριβως...!!!εχει τηλεφωνα....αν ειναι μπορειτε να παρετε και εκει..
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 19:16, 11-07-09:

#14
εγω το εβγαλα απο την χωρα μου...σφραγησμενω με αποστηλ..και στο υπουργ.παιδειας μου ειπαν να το ξαναβγαλω απο την πρεσβει..τρελλα πραγματα...
-----------------------------------------
ξερει κανεις για την βεβαιωση της μεσης γενικης βαθμολογιας του απολυτηριου απο που να την παρω.να εκφραζεται σε εικοσαβαθμη κλιμακα..εχεω κανει μεταφραση του απολυτ.με αποστιλ αλλα αυτη την βεβαιοση δεν την εχω
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 19:39, 11-07-09:

#15
απα πα πολλα ζητανε.εμενα μ ειπαν αν θελω να το κανω αλλα επειδη εχω υψηλο βαθμο στις πανελληνιες δεν προκειται να το κανω...ευτυχως...!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 19:53, 11-07-09:

#16
Αρχική Δημοσίευση από GABRIELLA
απα πα πολλα ζητανε.εμενα μ ειπαν αν θελω να το κανω αλλα επειδη εχω υψηλο βαθμο στις πανελληνιες δεν προκειται να το κανω...ευτυχως...!
προτεινεις τιποτα? πως να βρω ακρη σε ολλα αυτα τα χαρτια..ειναι η 2 χρονια που τα κανω και ειναι λαθος
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από helllo_kitty
ε) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

Και που υποτίθεται ότι θα το βρούμε αυτό?
εγω εβγαλα ενα τετοιο χαρτι απο την χορα μου και δεν το δεχθηκαν..θελουν απο την πρεσβεια
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 20:09, 11-07-09:

#17
Αρχική Δημοσίευση από κατερινα33
προτεινεις τιποτα? πως να βρω ακρη σε ολλα αυτα τα χαρτια..ειναι η 2 χρονια που τα κανω και ειναι λαθος
-----------------------------------------

εγω εβγαλα ενα τετοιο χαρτι απο την χορα μου και δεν το δεχθηκαν..θελουν απο την πρεσβεια
πλακα κανεις???να σε ρωτησω εδωσες εδω πανελλαδικες???γιατι αν εβγαλες καλο βαθμο στις πανελλαδικες δεν χρειαζεται ολη αυτη η χαρτουρα.
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

helllo_kitty

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη helllo_kitty
H helllo_kitty αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 27 ετών , Φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 46 μηνύματα.

H helllo_kitty έγραψε στις 20:24, 11-07-09:

#18
Αρχική Δημοσίευση από κατερινα33
προτεινεις τιποτα? πως να βρω ακρη σε ολλα αυτα τα χαρτια..ειναι η 2 χρονια που τα κανω και ειναι λαθος
-----------------------------------------

εγω εβγαλα ενα τετοιο χαρτι απο την χορα μου και δεν το δεχθηκαν..θελουν απο την πρεσβεια
Εγώ έχω απ'την πρεσβεία αλλά νομίζω είναι παλιό... κ τώρα πρέπει να πάω να ξαναβγάλώ? και εγώ σκέφτομαι να πάω. Σου δίνουν απο κεί μηχανογραφικό ή πρέπει να το βγάλεις μόνος σου?
τέλος πάντων... Θα πάει κανείς απο δω? αν πάει ή πήγε κανείς πάντως να έλεγε λίγο πως του φάνηκε η όλη διαδικασία...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 20:46, 11-07-09:

#19
Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχοντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 20:53, 11-07-09:

#20
το σχολειο σου δινει απολυτηριο με την βαθμολογια και με ολλα τα μαθηματα γραμμενα ...δεν δινει ξεχοριστω χαρτι για την βαθμολογια,αφου ολλα ειναι γραμμενα μεσα...εχω αγανακτηση με το υπορ.παιδιας.....λογικα μονο με το επικυρωμενο απολυτηριο επρεπε να μας δεχοντε..αφου ειναι ευ.χορα...
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 20:57, 11-07-09:

#21
παρε οτι σου εχει δωσει εσενα το σχολειο...ακομα και το αναμνηστικο της αποφοιτησεις....και πηγαινε..εγω ετσι θα κανω...
οταν παω..
και θα μου πουν αυτοι μετα τι δεν εχω........
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχωντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
κανενας??
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 20:58, 11-07-09:

#22
καλα μην ψαχνετε να βρειτε ακρη με τα υπουργεια!!!!
δεν θα βρειτε ποτε
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 21:05, 11-07-09:

#23
μα εδω δεν ειναι κατι το πολυ δυσκολο....!!!να μην ξερουν αμα ισχυει η οχι για ξενους...δεν νομιζω να ειναι κατι δυσκολο....!!!!ακομα και σε αυτο λαθος κανουν...ελεος..!!!το θεμα ειναι οτι μπορει επειδη αυτοι μας εχουν γραμμενους τελειος...εμεις να κανουμε λαθος το μηχανογραφικο...και να χασουμε μια ολοκληρει χρονια εξ αιτιας τους!!!γιατι μπορει εγω να εχω συμπληρωσει το μηχανογραφικο ετσι..ωστε να παρω μεταγραφη,...και μετα να μην μου την δωσουν..και επειδη δεν μπορω να φυγω απο αθηνα..να αναγκαστω να μην παω καν στην σχολη....!!!ενω αν ηξερα οτι δεν μπορω..θα το το συμπληρωνα ετσι..ωστε τουλαχιστον να πιασω κανενα τει εδω....!!!ελεοσ...ελεος.....
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχοντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχοντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

helllo_kitty

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη helllo_kitty
H helllo_kitty αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 27 ετών , Φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και μας γράφει απο Αθήνα (Αττική). Έχει γράψει 46 μηνύματα.

H helllo_kitty έγραψε στις 21:06, 11-07-09:

#24
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχοντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
Θα βγάλεις μόνος σου καινούριο μηχανογραφικό ή θα σου δώσουν εκεί?

β)Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

Πρέπει να τους δώσω το απολυτήριο μου ή θα κάνω φωτοτυπία και θα το επικυρώσω στο υπουργείο ή στο σχολείο?(Το σχολείο νομίζω θα έχει κλείσει τότε αν δεν κάνω λάθος) Δεν μπορώ να τους δώσω το απολυτήριο μου!:nono:
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 21:12, 11-07-09:

#25
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
μα εδω δεν ειναι κατι το πολυ δυσκολο....!!!να μην ξερουν αμα ισχυει η οχι για ξενους...δεν νομιζω να ειναι κατι δυσκολο....!!!!ακομα και σε αυτο λαθος κανουν...ελεος..!!!το θεμα ειναι οτι μπορει επειδη αυτοι μας εχουν γραμμενους τελειος...εμεις να κανουμε λαθος το μηχανογραφικο...και να χασουμε μια ολοκληρει χρονια εξ αιτιας τους!!!γιατι μπορει εγω να εχω συμπληρωσει το μηχανογραφικο ετσι..ωστε να παρω μεταγραφη,...και μετα να μην μου την δωσουν..και επειδη δεν μπορω να φυγω απο αθηνα..να αναγκαστω να μην παω καν στην σχολη....!!!ενω αν ηξερα οτι δεν μπορω..θα το το συμπληρωνα ετσι..ωστε τουλαχιστον να πιασω κανενα τει εδω....!!!ελεοσ...ελεος.....
-----------------------------------------


Τεσπα...εγω θα παω στις 21 του μηνα...τοτε αρχιζει η καταθεση.....και θα σας πω(μεχρι 30 ειναι )!!!
μιας και ειμαστε σε ποστ που αφορα ξενους...μηπως ξερει κανενας με σιγουρια...αν ισχυει η εγκυκλιος των μεταγραφων και για τους μη εχοντας ελληνικη υπικοοτητα??εγω εχω παρει στο υπουργειο στο αρμοδιο τμημα με τις μεταγραφες δυο φορες...και μου ειπαν ναι...αλλα μιας φιλης μου..και τις δυο φορες που πηρε της ειπαν οχι....!!!ελεος....γραμμενους τελειος μας εχουν...!!!
στο μηχανογραφικο σου λεει να τα γραψεις με την σηρα...και λεει να το προσεξεις πολυ καλα.....πως θα τα συμπληρωσεις...αν δεν περασεις στο 1 θα πας στην 2 επιλογη...για μεταγραφη μμμμμμμμμμμ.....δεν νομιζω
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από helllo_kitty
Θα βγάλεις μόνος σου καινούριο μηχανογραφικό ή θα σου δώσουν εκεί?

β)Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

Πρέπει να τους δώσω το απολυτήριο μου ή θα κάνω φωτοτυπία και θα το επικυρώσω στο υπουργείο ή στο σχολείο?(Το σχολείο νομίζω θα έχει κλείσει τότε αν δεν κάνω λάθος) Δεν μπορώ να τους δώσω το απολυτήριο μου!:nono:
θα σου δωσουν εκει.....τα πραγματα δεν ειναι τοσο ευκολα ...εχω απολυτ.απο ξενη χωρα και απο το σεπτεμ.μηνα περσυ μαζευω τα χαρτια ...το τι σφραγιδες εχει πανω -απο υπουργ.,δικηγορους,αποστιλ,...και παλη μου ζητανε αλλα
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 21:18, 11-07-09:

#26
Αρχική Δημοσίευση από κατερινα33
στο μηχανογραφικο σου λεει να τα γραψεις με την σηρα...και λεει να το προσεξεις πολυ καλα.....πως θα τα συμπληρωσεις...αν δεν περασεις στο 1 θα πας στην 2 επιλογη...για μεταγραφη μμμμμμμμμμμ.....δεν νομιζω
ξερω πως ειναι βαζουμε τις σχολες...!!!αλλα το θεμα ειναι οτι οταν ξερεις οτι θα παρεις μεταγραφη..δηλωνεις και σχολες εξω απο αθηνα..με σκοπο την μεταγραφη..αλλιως αμα δεν μπορεις εξω δηλωνεις μονο μεσα...!!!!

εμενα και τις δυο φορεσ που πηρα τηλεφωνο μου το ειπαν με απολυτη σιγουρια οτι ισχυει για ολους.....και μαλιστα τους ειπα ''' επιδη σκοπευω να συμπληρωσω αυτες τις μερες μηχανογραφικο....μπορειτε να μου πειτε αν ισχυει η μεταγραφη και για τους ξενους....και μετα τις ειπαν τον λογο..την οικογενειακη μοθ κατασταση.....και μου ειπε με σιγουρια ναι...!!!και την πρωτη φορα το ιδιο.....!!!στην φιλη μου ειχαν πει αλλα....!!Τωρα δεν ημουν μπροστα οταν πηρε η φιλη μοθ....να σας πω...αλλα ετσι μου ειπε..!!!μα δεν εχει νοημα να μην ισχυει...γιατι και εμεις πανελλαδικα εξεταστηκαμε..δεν ειναι οτι εχουμε δωσει με αλλο συστημα..η ειμαστε απο ιδιωτικο ξενο σχολειο...πχ...!!!εχουμε η δεν εχουμε δωρεαν παιδια για ολους????????????????????????
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 21:33, 11-07-09:

#27
Αρχική Δημοσίευση από alb-killer
ξερω πως ειναι βαζουμε τις σχολες...!!!αλλα το θεμα ειναι οτι οταν ξερεις οτι θα παρεις μεταγραφη..δηλωνεις και σχολες εξω απο αθηνα..με σκοπο την μεταγραφη..αλλιως αμα δεν μπορεις εξω δηλωνεις μονο μεσα...!!!!

εμενα και τις δυο φορεσ που πηρα τηλεφωνο μου το ειπαν με απολυτη σιγουρια οτι ισχυει για ολους.....και μαλιστα τους ειπα ''' επιδη σκοπευω να συμπληρωσω αυτες τις μερες μηχανογραφικο....μπορειτε να μου πειτε αν ισχυει η μεταγραφη και για τους ξενους....και μετα τις ειπαν τον λογο..την οικογενειακη μοθ κατασταση.....και μου ειπε με σιγουρια ναι...!!!και την πρωτη φορα το ιδιο.....!!!στην φιλη μου ειχαν πει αλλα....!!Τωρα δεν ημουν μπροστα οταν πηρε η φιλη μοθ....να σας πω...αλλα ετσι μου ειπε..!!!μα δεν εχει νοημα να μην ισχυει...γιατι και εμεις πανελλαδικα εξεταστηκαμε..δεν ειναι οτι εχουμε δωσει με αλλο συστημα..η ειμαστε απο ιδιωτικο ξενο σχολειο...πχ...!!!εχουμε η δεν εχουμε δωρεαν παιδια για ολους????????????????????????
αν εδωσες πανελ.τι φοβασε....εγω ειμαι με ξενω απολυτ.για μενα ειναι πολυ δυσκολα να περασω....
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

nikos88 (ALB)

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη nikos88
Ο ALB αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένος Είναι 63 ετών , Φοιτητής και μας γράφει απο Βύρωνας (Αττική). Έχει γράψει 195 μηνύματα.

O nikos88 έγραψε στις 21:40, 11-07-09:

#28
Αρχική Δημοσίευση από κατερινα33
αν εδωσες πανελ.τι φοβασε....εγω ειμαι με ξενω απολυτ.για μενα ειναι πολυ δυσκολα να περασω....
εγω δεν μιλαω το να περασω...!!το θεμα ειναι να παρω σιγουρα μεταγραφη...!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

κατερινα33

Απόφοιτος

Το avatar του χρήστη κατερινα33
H κατερινα33 αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι 41 ετών και Απόφοιτος . Έχει γράψει 6 μηνύματα.

H κατερινα33 έγραψε στις 21:45, 11-07-09:

#29
ξερεις καποιος που να ειναι με ξενο απολυτ.και να εχει περασει? αν ναι να επικοινωνησει μαζι μας να μας βοηθησει...και θα τρελαθω..
-----------------------------------------
Αρχική Δημοσίευση από κατερινα33
ξερεις καποιος που να ειναι με ξενο απολυτ.και να εχει περασει? αν ναι να επικοινωνησει μαζι μας να μας βοηθησει...και θα τρελαθω..
θα παρεις....αφου εχεις περασει πανελ./ες
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση

GABRIELLA

Φοιτητής

Το avatar του χρήστη GABRIELLA
H GABRIELLA αυτή τη στιγμή δεν είναι συνδεδεμένη. Είναι Φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μας γράφει απο Καλαμάτα (Μεσσηνία). Έχει γράψει 789 μηνύματα.

H GABRIELLA έγραψε στις 12:32, 12-07-09:

#30
πω πω ευτυχως που εδωσα πανελληνιες....πονοκεφαλος με επιασε με ολη αυτη την χαρτουρα!!!
0 Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε αρνητικά το μήνυμα αυτόΔεν μπορείτε να αξιολογήσετε θετικά το μήνυμα αυτό
Παράθεση
Απάντηση στο θέμα

Χρήστες

  • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
     
  • (View-All Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
    Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχει δει το θέμα κάποιο ορατό μέλος

Βρείτε παρόμοια

Μοιραστείτε το

...με ένα φίλο

...με πολλούς φίλους